Velkommen til en ny sesong for THG Damer

Påmelding i Golfbox innen 20. mars

 

Litt om THGD -gruppen

Haga har ambisjoner om å være en attraktiv klubb for konkurransespillende voksne golfere. Haga ønsker et aktivt klubbmiljø, som også har et tilbud for spillere som ønsker å trene systematisk og spille turneringer. NGF etterlyser tiltak som kan fremme spesielt kvinnegolf, og med et eget aktivitetstilbud til turneringsspillende damer i klubben har Haga nå gått i bresjen for å skape et konkurransemiljø for denne målgruppen.

 

Gruppen størrelse

Max 30 deltagere.  Ved flere enn 30 søkere vil aksjonærer bli prioritert, deretter etter hcp 

 

Krav 2019

Du har ambisjoner om å bli en bedre golfspiller og ønsker å spille turneringer. Du har 21,0 eller lavere i hcp.

Som deltaker i THGD spiller du KM og Haga Match Play, minimum 3 runder Haga Medal og representere Haga på minimum 2 eksterne turneringer som må være slagturnering brutto/netto eller matchturnering.

Felles mål for gruppen:  I snitt skal gruppen spille 7 slag – og matchturneringer pr. deltager. En spiller fra Haga skal vinne nettoklassen på Østlandstour

Spillere som har over 21,0 i hcp kan registrere sin interesse ved å kontakte leder i THG (se hjemmeside for informasjon). Dersom gruppen ikke blir fulltegnet vil spillere med høyere hcp bli vurdert.

Dersom ikke mål om turneringsdeltagelse blir innfridd for den enkelte spiller vil videre deltagelse påfølgende år bli vurdert.

Spillere i gruppen oppfordres til å delta på andre sosiale turneringer i klubbens regi.

 

Program 2019

20.mars:               Oppstart – møt årets deltagere

Løpende:              Spille interne og eksterne slag – og matchturneringer (hele sesongen)

Løpende:              Faste organiserte treninger 1 dag i uken (deltagelse er frivillig, blir enten mandager eller torsdager

3-5 mai:                Treningsleir, regeloppdatering og turneringstrening i Kragerø

April/mai:            Mentalkurs og regelkvelder (TBD

13 eller 20 juni:   Sommeravslutning hvor alle møtes og hvor bla. gruppens utvikling vurdere

20-22 sept.:         Intern turneringshelg i Sverige (slag – og matchturneringer)

12. oktober:         Intern avslutningsturnering på Haga med påfølgende markering av spillere som har prestert ekstra bra gjennom sesongen

 

Egenandel

Det koster 750 kr. å være med i gruppen i 2019. Inntektene går til å dekke felles «drakt» og instruktør til fellestrening.X