Utleie / leie av spillerett

Det er  mulig å leie ut spilleretten som hefter ved aksjen. Aksjonærer som ønsker å leie ut, må selv skaffe leietagere. Nettsteder som benyttes til dette er finn.no (Torget) eller Golfsiden.noPris er opp til den enkelte aksjonær/utleier, men Haga Golf anbefaler en utleiepris som minst tilsvarer årsavgiften.

 

Haga GK vil alltid forholde seg til aksjonær/utleier i forhold til innkreving av bane- og medlemsavgift (årsavgift).

Frist for utleie/leie er 1. mai gjeldende sesong. Etter dette vil det ikke være mulighet for utleie/leie. Det tillates ikke å leie ut spillerett i deler av en sesong, med mindre det inntrer sykdom eller skader som gjør at spilleretten ikke kan brukes inneværende sesong. Ta kontakt med administrasjonen på epost: adm@hagagolf.no.

 

Utleier/aksjonær kan velge å beholde sitt medlemskapet i Haga Golfklubb, men har ikke fri spillerett på Haga i utleieperioden, med mindre man eier en aksje til, hvor spilleretten disponeres av aksjonæren selv. Alle årsleietagere vil bli fakturert medlemskontingent på kr. kr. 700,- til klubben i forbindelse med registrering og bekreftelse. 

 

Leietagere kan spille på Hagas 27 hull (Hovedbanen og Medlemssløyfen) med bestilling 4 dager før. Du kan trene på alle treningsområdene, samt delta i alle klubbturneringene. Leietagerne har møte- og stemmerett på Haga GKs årsmøte, forutsatt at man har vært medlem i minst 1 måned og er fylt 15 år. Som leietager er man klubbmedlem til og med 31. desember det året leien gjelder for. Leietager er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende regler.

 

For å få registrert utleieforholdet, må ferdig utfylt utleieskjema sendes inn til Haga Golf innen 1. mai, på følgende måter:
• Scannes og sendes på e-post til: adm@hagagolf.no
• Sendes pr post til: Haga Golf AS, Griniveien 315, 1356 Bekkestua

 

For spørsmål rundt utleie/leie, ta kontakt med administrasjonen på epost: adm@hagagolf.no eller på tlf. 67 16 59 00/tast 2.

*Nærstående

Med nærstående menes: Mor, far, ektefelle, barn, barnebarn, svigerbarn og besteforeldre

X