Tilbakekjøp av egne aksjer

Haga Golf AS har per 21. november kjøpt tilbake 158 egne aksjer siden Generalforsamlingen 7. mars 2018 vedtok dette antallet som et tak for hvor mange aksjer selskapets styre fikk fullmakt til å kjøpe i en 24 måneders periode. Se vedtektenes §10 B under.

Aksjonærer som ønsker å levere sin aksje tilbake til Haga Golf AS kan fra og med 21. november sette seg på venteliste for neste periodes tilbakekjøp etter eventuelt vedtak på Generalforsamlingen i mars 2020.

 

Vedtekter §10 B

Styret i Haga Golf AS gis fullmakt til å handle egne aksjer til en samlet pålydende verdi av inntil kr. 10.296 (tilsvarende 158 aksjer eller 10% av aksjekapitalen) i løpet av 24 måneder fra dags dato, 7. mars 2018.

Det laveste beløp som selskapet kan betale for en aksje er kr. 1,- og det høyeste beløp er kr. 500,- Erverv og avhendelse av aksjer kan skje på hvilken som helst måte.X