Ta vare på Medlemssløyfen!

På Haga er vi så heldige å ha en egen 9 hulls sløyfe, som kun er åpen for Hagas medlemmer. Dette er en unik fordel for våre medlemmer, som sikrer en svært god tilgjengelighet og gjør det mulig å så godt som alltid å kunne spille en runde golf. Banemannskapet forsøker å holde samme standard på denne sløyfen som på hovedbanen. Men, i år har vi dessverre hatt noen uheldige hendelser på Medlemsløyfen, og vi ser det derfor nødvendig å minne om et par punkter.

 

Etikette og Sikkerhet
De samme reglene for etikette gjelder på Medlemssløyfen som på Hovedbanen, og alle skal ta hensyn til andre spillere og til banen.

– På dager med lang kø i ballrennen skal man forsøke å fylle opp hver ball med 4 spillere. Man kan ikke forvente eller kreve å få gå alene, to og to eller tre og tre.
– Regler for Sikkerhet gjelder også på Medlemssløyfen. Les mer
– Hunder skal til enhver tid være i bånd, og du skal være sikker på at det er i orden for dine medspillere at du har med hund. Les mer

Klikk på “tegneseriebildet”, og les 10 Gyllende regler for etikette (hentet fra en svensk golfklubb).

 

Medlemssløyfen er ikke en treningsbane!
I år har vi dessverre sett store divots etter spillere som tydelig har stått og trent innspill mot en av greenene på Medlemssløyfen. 
Dette er overhode ikke tillat!
Enda verre er det at vi har hatt store divots og sår på foregreen og green. Dette er å anse som hærverk, og vil kunne bli rapportert til disiplinærkomitéen.

 

 

Vi minner om at de samme hensyn til banen skal tas på Medlemssløyfen som på Hovedbanen.

 

  • Legge tilbake oppslått torv, reparere nedslagsmerker og skader forårsaket av spikes.
    På spillefeltet skal en spiller forvisse seg om at oppslått torv straks blir lagt tilbake og tråkket ned, og at enhver skade på puttinggreenen forårsaket av ballnedslag omhyggelig blir reparert. Spilleren med lavest handicap i en ball oppfordres til å ta ansvar for at alle reparerer sine nedslagsmerker og legger tilbake divots.

 

  • Hull i bunker. Før man forlater en bunker, skal spilleren omhyggelig fylle igjen og glatte over hull og fotavtrykk.

 

  • Spillere skal forvisse seg om at det ikke oppstår skade på puttinggreenen når flaggstang, bag o.l. blir satt ned. Videre at spilleren ikke skader hullet ved å stå tett opptil det mens flaggstangen passes eller en ball tas opp av hullet. Flaggstangen skal omhyggelig plasseres tilbake i hullet før greenen forlates.
    Spillerne skal ikke skade greenen ved å lene seg på putteren, særlig gjelder dette når ballen skal opp av hullet. Skader på puttinggreenen forårsaket av spikes kan repareres etter avsluttet hull.

 

Konsentrer deg om hurtig spill

 

1  – Gå raskt til din egen ball etter at alle har slått.
2  – Ta øyemerke på den plass hvor en ball er forsvunnet i roughen. Forbered ditt slag så du kan slå når det blir din tur. Planlegg i god tid før slaget. Ha klar peg, kølle, golfball. Vær forberedt.

3  – Spill på greenen medfører oftest de største forsinkelsene, overdriv ikke vurdering og sikting. Planlegg din putt mens de andre putter.
4  – Sett fra deg utstyret ditt på den side av greenen som er nærmest neste tee.
5  – Ta opp ballen med en gang hvis du får en putt eller ikke lenger har sjanse til noe poeng på hullet.
6  – Den spiller som først har senket sin putt bør ta flaggstangen og sette den pent på plass når alle har puttet ferdig.
7  – Fyll ut scorekortet på neste tee. Skal du spille ut først så slå ut før du noterer scoren.
8  – Det er tillatt med øvelsesputt når et hull er ferdigspilt, men bare hvis det ikke forsinker spillet.
9  – Bruk “nakkespeilet” og slipp igjennom hvis dere har mistet kontakten med forangående spillere og noen venter bak.
10 – Ta med et par ekstra køller hvis du går langt fra bagen din for å spille en ball, f.eks. i roughen.
11 – Reparer nedslagsmerker og rengjør ballen din mens andre putter, om det kan gjøres uten å forstyrre de andre spillere.

 X