Slide background

SLOPETABELLER

 


SCOREKORT


BANEGUIDE

 

Baneguide finnes både elektronisk i form av en gratis App, og i trykket versjon som selges fra ProShop til 25,-.
Klikk her for å se baneguidene. 


LOKALE REGLER 

Gjeldende fra 1.mai 2017

Utenfor banen (regel 27-1) Områder ”utenfor banen” er angitt av hvite staker.
 
Vannhindre, inklusive sidevannshindre (regel 26) Vannhindre og sidevannshindre defineres av røde staker og/eller linjer. Der både staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.
 
Unormale grunnforhold, grunn under reparasjon (Regel 25-1)
Alle områder som er identifisert med blå staker og/eller med hvit linje.
Stein/grusfylte dreneringsgrøfter.
Maurtuer på spillefeltet.
Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp. Fritak skal tas etter regel 25-1.
 
Flyttbare hindringer (Regel 24-1) Steiner i bunker. Røde staker for vannhinder samt blå staker med eller uten hvit topp.
 
Uflyttbare hindringer (Regel 24-2)
Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking.
Avstandsstaker for 100, 150 og 200 meter.
Hvite merkestaker mellom hull Rød 1 og hull Gul 9 gjelder ved spill på hull Rød 1. Ved spill på andre hull enn Rød 1 er disse merkestakene uflyttbare hindringer.
Veier og stier på spillefeltet
Alle deler av/utstyr til vanningsanlegget samt sprinkellokk, kumlokk og dreneringsrør.
 
Plugget ball (Regel 25-2) Fritak er utvidet til å gjelde hele spillefeltet.
 
Miljøvernområde på spill feltet (Regel 25-1) Området til venstre for inngang til green på hull Rød 4 merket med blå staker med grønn topp, er miljøvernområde det ikke er lov å lete i eller spille fra.Fritak skal tas etter regel 25-1, eller ball kan droppes i anvist droppesone.
 
Utstyr for avstandsmåling (Regel 14-3) For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander.
Multifunksjonelt utstyr, slik som en smarttelefon eller PDA, kan bli brukt som utstyr for avstandsmåling, men må ikke bli brukt til å måle eller beregne andre forhold som hvis det gjøres, vil være et brudd på regel 14-3 (side 181).
STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 14-3: Matchspill og Slagspill = Diskvalifikasjon.
 
Flytting av en ball ved et uhell på en puttinggreen Reglene 18-2, 18-3 og 20-1 er modifisert som følger: Når en spillers ball ligger på puttinggreenen, er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren ved et uhell blir flyttet av spilleren, hans partner, hans motspiller, eller noen av deres caddier eller utstyr. Den flyttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake som foreskrevet i reglene 18-2, 18-3 og 20-1. Denne lokale regelen gjelder bare når spillerens ball eller ballmarkør ligger på puttinggreenen og enhver flytting skjer ved et uhell. Anmerkning: Hvis det er fastslått at spillerens ball på puttinggreenen ble flyttet som et resultat av vind, vann eller noen annen naturlig årsak slik som gravitasjon, må ballen spilles som den ligger fra sin nye posisjon. En ballmarkør flyttet under slike forhold, legges tilbake.
 
Skåret torv på puttinggreen På puttinggreen har skåret torv samme status som gamle hullplugger og kan repareres iht. regel 16-1c.
 
STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill = Tap av hull.
Slagspill = To straffeslag.
 
ALLE AVSTANDSSTAKER ANGIR DISTANSE TIL SENTER GREEN. MÅLINGER PÅ SPRINKELLOKK ANGIR AVSTAND TIL FRONT (F) OG TIL SENTER (C)

X