Slide background

SLOPETABELLER

 


SCOREKORT


BANEGUIDE

 

Baneguide finnes både elektronisk i form av en gratis App, og i trykket versjon som selges fra ProShop til 25,-.
Klikk her for å se baneguidene. 


Lokale Regler

Gjeldende fra 1. mai 2019

 

A1 Definere banens grenser

 • Hvite staker definerer banens grenser.

 

 

B1. Straffeområder er definert av:

Straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer. Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

 

D2. Status for puttinggreen når provisorisk green er i bruk

 

Provisoriske greener i spill er definert av områder på fairway omgitt av hvite linjer. Enhver puttinggreen som er erstattet av en provisorisk green er en feil green og fritak uten straff ved påvirkning må bli tatt etter regel 13.1f.

 

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR)

 • Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
 • Steinfylte dreneringsgrøfter

 

Uflyttbare hindringer

 • Avstandstaker for 100, 150 og 200 meter.
 • Alle deler av/utstyr til vanningsanlegget samt sprinkellokk, kumlokk og dreneringsrør.

 

Spilleforbudområder (i unormale baneforhold) (E-8.1)

Området til venstre for inngang til greenen på hull Rød 4 definert med grønn staker er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

 

Beskyttelse av nyplantede trær (E-10)

Nyplantede trær merket med støttepinner og/eller fargede bånd er spilleforbudområder:

 1. Hvis en spiller ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens slagstilling og område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1f.
 2. Hvis ballen ligger i et straffeområde og et slikt tre påvirker spillerens slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren enten ta fritak med straff etter regel 17.1e eller fritak uten straff etter regel 17.1e(2).

 

Utenfor banen mellom to hull (A-4)

Under spill av hull Rød 1 er hull Gul 9, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen.

Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull Rød 1. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

 

F7. Skåret torv på puttinggreen.

Hvis en spillers ball ligger i eller berører skjøter av skåret torv, eller skjøter påvirker spillerens område for planlagt sving:

 1. Ball i generelt område: Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b.
 2. Ball på puttinggreen: Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1d.

Men det er ikke påvirkning hvis skjøten bare påvirker spillerens slagstilling.

 

Alle skjøter innenfor området med skåret torv anses som den samme skjøten ved fritak. Dette betyr at hvis en spiller har påvirkning fra noen skjøt etter dropp av ballen, må spilleren fortsette som påkrevd av regel 14.3c(2), selv om ballen fortsatt er innenfor én køllelengde fra referansepunktet.

 

J1. Metoder for å avbryte og gjenoppta spill

Regel 5.7b krever at spillere stopper spillet umiddelbart dersom det foreligger fare for lynnedslag. Følgende signaler vil bli brukt:

 • Umiddelbar stopp: Ett langt sirenestøt.
 • Gjenoppta spill: To korte sirenestøt, gjentatte ganger.

 

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:

Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

 

 

ALLE AVSTANDSSTAKER ANGIR DISTANSE TIL SENTER GREEN. MÅLINGER PÅ SPRINKELLOKK ANGIR AVSTAND TIL FRONT (F) OG TIL SENTER (C)


X