Senior – Simulatorgolf

Hagas seniorgruppe. Innesesongen på Toppgolf 2018/2019

 

Kjære Haga seniorgolfer!

Utesesongen går ubønnhørlig mot slutten, og om kort tid flytter vi innendørs til Toppgolf. På vegne av Hagas seniorer har seniorkomiteen inngått avtale med Toppgolf for kommende innesesong. Nedenfor finner du hovedpunktene i denne samt regler for handicap og Order Of Merit for innesesongen.

 

Pris: kr 315,- pr. person pr. gang. Inkludert i prisen er kaffe og isvann under spill samt kaffe og 1 vaffel pr. person etter spill. Oppvarming på range (ved ledig kapasitet).

Betaling: I kasse på Toppgolf før start. Toppgolf bistår oss med å samle inn startavgiften på kr 25,- som i sin helhet går til premier.

Påmelding: Påmelding i Golfbox. NB! Frist: mandag kl 16:00. Begrensede muligheter for etteranmelding da antall simulatorer som reserveres baseres på påmeldingsliste som oversendes Toppgolf ved påmeldingsfristens utløp. Turneringene blir lagt inn i Hagas turneringskalender på samme måte som i fjor.

Simulatorer: Toppgolf setter opp simulatorene med ukens bane og avtalte standardverdier (gimme putter, pin position, riktig dame-og herre tee, etc.)

Innehandicap: Sist registrerte innehandicap fra forrige Innesesong benyttes ved oppstart. Nye deltakere benytter ¾ av sist registrerte utehandicap.
Maks handicap er 36,0.

Handicapregulering: Handicap reguleres av turneringsansvarlig etter hver turnering.

Order Of Merit: Vi spiller på baner med store forskjeller i vanskelighetsgrad. OOM settes derfor opp basert på plassiffer, slik som ute, med de 8 beste turneringene som tellende.

 

Velkommen til innesesongen 2018/2019!

 

På vegne av Seniorkomiteen Haga Golf

Per A. Jenssen

 

 X