Selge aksjen din i Haga Golf 

Skal du som aksjonær selge aksjen din er første steg å skaffe en kjøper. Nettsteder som benyttes til annonsering er Finn.no og Golfsiden.no

Forutsetning for å selge aksje er:

  • Alle økonomiske og sportslige forpliktelser ovenfor Haga Golf AS og Haga Golfklubb er i orden.
  • Kjøper må ha egen VPS-konto, slik at aksjen kan overføres fra selger til kjøper.
  • Transportskjemaet fylles ut og signeres av begge parter og sendes til selgers kontoførende bank, av selger. De fleste banker tar i mot scannet PDF på e-post.
  • Kopi av skjemaet sendes til Haga, enten på e-post tiadm@hagagolf.no eller pr. post til Haga Golf, Griniveien 315, 1356 Bekkestua.
  • Selger og kjøper vil avhengig av behandlingstid i bank, motta endringsmelding om at aksjen er flyttet.
  • Bekreftelse fra Haga på salget, sendes selger.
  • Bekreftelse på kjøpet og medlemsinformasjon fra Haga, sendes kjøper.

 

Haga Golf AS forholder seg alltid til aksjonæren som er registrert som eier, ved fakturadato.
Årsavgift faktureres en gang i året, normalt i februar-mars. Årsavgiften for 2018 er på kr. 10.450,-.
Et transport- og administrasjonsgebyr på kr 1.000,- faktureres overtagende aksjonær (kjøper) i etterkant av innmeldelsen.

Skjema for transport av aksje

Exit-løsning

Tilbakelevering/salg av aksje til Haga golf AS i henhold til vedtak fra generalforsamling 2014: Skjemaet nedenfor må leses i gjennom, signeres og sendes i retur, enten scannet eller pr post til Haga, innen 30. november inneværende sesong.

Skjema for tilbakelevering av aksje

Leie ut spillerett:

Det er  mulig å leie ut spilleretten som hefter ved aksjen. Aksjonærer som ønsker å leie ut, må selv skaffe leietagere. Nettsteder som benyttes til dette er finn.no (Torget) eller Golfsiden.no.
Pris er opp til den enkelte aksjonær/utleier, men Haga Golf anbefaler en utleiepris som minst tilsvarer årsavgiften.

 

Haga GK vil alltid forholde seg til aksjonær/utleier i forhold til innkreving av bane- og medlemsavgift (årsavgift).

Frist for utleie/leie er 1. mai gjeldende sesong. Etter dette vil det ikke være mulighet for utleie/leie. Det tillates ikke å leie ut spillerett i deler av en sesong, med mindre det inntrer sykdom eller skader som gjør at spilleretten ikke kan brukes inneværende sesong. Ta kontakt med administrasjonen på epost: adm@hagagolf.no.

 

Utleier/aksjonær kan velge å beholde sitt medlemskapet i Haga Golfklubb, men har ikke fri spillerett på Haga i utleieperioden, med mindre man eier en aksje til, hvor spilleretten disponeres av aksjonæren selv. Alle årsleietagere vil bli fakturert medlemskontingent på kr. kr. 700,- til klubben i forbindelse med registrering og bekreftelse. Leietager er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende regler.

 

For å få registrert utleieforholdet, må ferdig utfylt utleieskjema sendes inn til Haga Golf innen 1. mai, på følgende måter:
• Scannes og sendes på e-post til: adm@hagagolf.no
• Sendes pr post til: Haga Golf AS, Griniveien 315, 1356 Bekkestua

 

For spørsmål rundt utleie/leie, ta kontakt med administrasjonen på epost: adm@hagagolf.no eller på tlf. 67 16 59 00/tast 2.

X