Om Team Haga Golf Damer

Bakgrunn for gruppen

Haga har ambisjoner om å være en attraktiv klubb for konkurransespillende voksne golfere. Haga ønsker et aktivt klubbmiljø, som også har et tilbud for spillere som ønsker å trene systematisk og spille turneringer.

NGF etterlyser tiltak som kan fremme spesielt kvinnegolf, og med et eget aktivitetstilbud til turneringsspillende damer i klubben har Haga nå gått i bresjen for å skape et konkurransemiljø for denne målgruppen.

 

Medlemskap i gruppen

Gruppen er åpne for alle som møter vilkårene beskrevet under. Medlemskap i gruppen gjelder for et år av gangen og alle som ønsker å være med må melde seg på innen påmeldingsfristen som februar/mars hvert år.

 

Gruppen størrelse

 • Max 30 deltagere
  • Ved flere enn 30 søkere vil aksjonærer bli prioritert, deretter hcp.
  • Ved flere enn 30 søkere, hvor alle er aksjonærer, vil de med lavest hcp. gå foran

 

Krav 2019

 • Ønsker å bli en bedre golfspiller og ønsker å spille turneringer
 • 21,0 eller bedre i hcp*
 • Individuelle mål (minimum)**
  • KM og Haga Match Play (her vil alle i gruppen automatisk bli påmeldt) ***
  • Minimum 3 runder Haga Medal
  • Representere Haga på minimum 2 eksterne turneringer (må være slagturnering brutto/netto eller matchturnering)
 • Felles mål for gruppen
  • I snitt skal gruppen spille 10 slag – og matchturneringer pr. deltager
  • En spiller fra Haga skal vinne nettoklassen på Østlandstour

 

* De som har mellom 21,0 og 22,0 i hcp kan de registrere sin interesse ved å sende mail til leder i THG. Dersom gruppen ikke er fulltegnet vil de som har hcp i dette intervallet bli tilbudt medlemskap.

 

**Dersom ikke mål oppnås blir deltagelse påfølgende år gjennomført en dialog knyttet til videre deltagelse da det kan være ulike grunner for at kravet ikke er innfridd. I tillegg til kravene oppfordres til å delta på andre sosiale turneringer i klubbens eller andre komiteer sin regi.

 

***Det er forståelse for at det kan være private årsaker til at det ikke passer å delta på KM.

 

 Egenandel

Det koster 750 kr. å vær med i gruppen. Inntektene går til å dekke felles «drakt» og instruktør til fellestrening.

 

Organisering og Innhold

Det er dannet en egen komité som rapporterer til styret. Komitéen består av tre medlemmer, men flere av gruppens medlemmenr bidrar med konkrete oppgaver. Videre er det opprettet fadderordning for nye medlemmer slik at vi sikrer best mulig ivaretagelse av nye medlemmer.

X