Om Team Haga Golf Damer

Haga er en aktiv golfklubb med et stort fokus på banene og klubbmiljø. Haga har ambisjoner om å være en attraktiv klubb for konkurransespillende voksne golfere. Vi ønsker et aktivt klubbmiljø, som også har et tilbud for spillere som ønsker å trene systematisk og spille turneringer. NGF etterlyser tiltak som kan fremme spesielt kvinnegolf, og med et eget aktivitetstilbud til turneringsspillende damer i klubben har Haga gått i bresjen for å skape et konkurransemiljø for denne målgruppen. 

 

Haga GK har et variert turneringstilbud, og Haga Ladies er en stor og svært aktiv gruppe med tilbud både i og utenfor golfsesongen. I tillegg har også NSG et godt turneringstilbud for kvinnelige og mannlige seniorer. Som et supplement til alt dette, og i tråd med NGFs mål om å øke aktivitetsnivået for damer, startet Haga i 2016 en spillegruppe for damer som skulle bidra til økt deltagelse på turneringer, både interne og eksterne, samt legge til rette for trening og utvikling i et fellesskap.

I 2017 skiftet gruppen navn fra «Spillergruppen» til «Team Haga Golf Damer» (THGD), og hadde med 29 spillere i teamet. I de to aktive sesongene THGD har eksistert har THGD deltatt på mange eksterne turneringer for voksne damer – såkalt Mid Am spillere (over 30 år), og har bidratt til en kraftig økning på statistikken over damegolfere som spiller turneringer utover det som arrangeres av klubben. Haga har som målsetting å være representert i Lag NM både i dame- og herreklassen, og i Region Tour (Østlands Tour) og MidAm turneringer.

 

Organisering og Innhold

Det er dannet et eget spillerutvalg med egen leder. Utvalget skal utarbeide en aktivitetsplan for gruppen, og får ansvaret for å gjennomføre de spesifiserte tiltak og aktiviteter som planen beskriver.
Spillerutvalget organiserer treninger både med og uten pro/trener. Treningene kan være golffysisk, golfteknisk, NXT LVL øvelser, banespill, regelkurs, mental trening osv. Les mer under kontaktinfo.

 

Opptakskriterier

Hagas kvinnelige medlemmer. Aksjonærer har fortrinnsrett ved opptak.
Hjemmeklubb er et krav, og spillerne skal representere Haga GK i turneringer.
Inntil 21,0 i hcp, og over 20 år.
Hcp og deltakelse i turneringer vektlegges ved opptak.

Alle som ønsker å være med i THGD må melde seg på hver sesong. Det er satt et makstak på 30 spillere, med økonomisk støtte til 25.

 

Klikk her for påmelding til 2018 opptaket  Påmelding i GolfBox, innen 28. februar

Informasjonsbrev for Opptak 2018 sesongen

 

Det koster kr. 750,- å være med i THGD. Prisen inkluderer tilbud om treningssamlinger med og uten proer, samt piquet-trøye med logo. Startkontingent og greenfee til turneringer må den enkelte bekoste selv. Unntak for dette er Lag NM.

 

THGD arrangerer også to helgeturer årlig, en ved sesongstart og en ved sesongslutt. Turene legges til golfanlegg i Norge eller Sverige. Det er ikke pålagt å delta på dette, men det er selvsagt svært ønskelig av hensyn til miljø og samhold i gruppen!

Utover de formelle møtepunktene som treningssamlinger og turneringer samles mange av medlemmene til vintertrening på Fornebu og fysisk trening i regi av Edge Performance Golf.

 

Kunne dette være noe for deg, eller ønsker du bare mer informasjon; kontakt en av oss i THGS spillerutvalg. Hvem disse er finner du under kontaktinfo.

 

Turneringskrav
Det forventes / oppfordres til at spillerne i THGD deltar på så mange turneringer som mulig, både slag- og matchturneringer. Deltakelse i turneringer vektlegges ved opptak til THGD. Spillerne er selv ansvarlig for påmelding til turneringene listet ovenfor, og spillerne må selv dekke startkontingent og evt. reisekostnader til disse turneringene. Les mer under Turneringer

 

Alle deltagere skal også sette seg egne, individuelle mål for sesongen. Målene skal settes med utgangspunkt i handlingsplanen vedtatt for gruppen. Målene er i utgangspunktet personlige, men kan være gjenstand for teamarbeid eller samtaler med andre i THGD i forbindelse med samlinger.

 

THGD er en gruppe for deg som ønsker å trene sammen med andre, pushe egne grenser og sammen bli bedre og mer komplette golfspillere.

X