NSG Lag-NM på Asker

Hagas lag i 3. divisjon: Morten Hojem, Stein Erik Halvorsen, Gunnar Dalen og Hans Thorbjørn Ekeberg stilte i lag-NM for seniorer på Asker, lørdag 17. august.

 

Lørdagen bød på mye vær og på en vanlig dag burde spillet nok vært stoppet på et tidlig tidspunkt på grunn av overvann på greener og store deler av resten av spillefeltet!

 

Det ble likevel vurdert dithen at turneringen ble gjennomført, da mange av deltagerne hadde hatt lang reisevei!  Det ble spilt Fourball under veldig våte forhold på lørdagen, mens søndag bød på greie forholdene og vesentlig hyggeligere spillevær

 

Representantene fra Haga Golfklubb gjorde en jevn innsats og endte tilslutt på en 12. plass!

 

GDX