Medlemskap

Medlemskap = Aksjonær eller leie av spillerett av en aksjonær

For å være medlem i Haga Golfklubb og inneha en spillerett på Haga Golf, må man ha tilgang til en spillerettighet som er knyttet opp til en aksje, som eies av en aksjonær i Haga Golf AS (enten privatperson eller firma). Aksjen er registrert i VPS (verdipapirsentralen) på aksjonærens egen VPS-konto og hefter for en spillerett og er fritt omsettelig, både for salg og utleie.

Som aksjonær er du aksjonær og medlem til du selger aksjen. Som leietager er man klubbmedlem til og med 31.12. det året leien gjelder for.

Aktuelle skjema:

Transportskjema_Aksje_HagaGolf

UtleieSpillerettSkjema_Årsutleie2017

UtleieSpillerettSkjema_Årsutleie2017

Tilbakelevering-av-aksjer_Haga-Golf-AS

 

Årsmedlemskap (tidligere Startmedlemskap)

Er et medlemskap først og fremst rettet mot de som ikke spiller så mye golf og/eller som akkurat har begynt å spille golf.

Medlemsavgiften er på kr. 1500,- og har følgende betingelser og rettigheter:

 • Gir nasjonal klubbtilhørighet, det vil si en aktiv profil i Golfbox.
 • Minimumskrav for medlemskap er et handicap på maks 54.
 • Du får medlemskap i Haga Golfklubb, men ikke fri spillerett på Haga Golfbane.
 • Oppsigelse av medlemskapet må gjøres skriftlig innen 31.12.
 • Du får 2 greenfeebilletter til hovedbanen (kan ikke brukes på medlemsløyfen).
 • Rett til å delta i alle klubbturneringer, mot betaling av ordinær greenfee. (Aksjonærer, permanente leietagere og årsleietagere har prioritet, hvis turneringen blir fulltegnet.)
 • Du har tilgang til Fjogstad treningsområde.
 • Du har adgang til å delta på medlemstrening. (Aksjonærer, permanente leietagere og årsleietagere har prioritet ved fulltegning.)
 • Du har 3 dagers starttidsbooking i Golfbox.
 • Ved spill sammen med aksjonærer, permanente leietagere eller årsleietagere, betales gjestegreenfee etter gjeldende regler.
 • For øvrig betaler du ordinær greenfee ved spill på Haga Golfbane.

 

Fyll inn innmeldingsskjema her: Innmelding Årsmedlemskap

 

Medlemskap i Haga Golfklubb – Junior

For informasjon se menyvalget «Junior».

X