Gjelder Introduksjonsmedlemskap i Haga Golfklubb – sesongen 2020

 

 

Fullt navn:

Adresse:

Postnr/sted:

Fødselsdato (dd.mm.åååå):

Telefon/mobil:

E-post:

Eventuelt annet golfmedlemskap/medlemsnummer:

HCP:

Eventuell beskjed:

Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått gjeldende betingelser og rettigheter:

Introduksjonsmedlemskapet for 2020 koster kr. 2450,-. I dette beløpet utgjør kr. 800,- avgiften for ordinært senior medlemskap i Haga Golfklubb. I prisen for Introduksjonsmedlemskapet inkluderer vi 2 greenfee-billetter til hovedbanen. 

 

Rettigheter og plikter:

 • Nasjonal klubbtilhørighet med innlogging til egen profil i Golfbox.
 • Medlemskap i Haga Golfklubb, men ikke fri spillerett på noen av Hagas sløyfer eller Nordhaug golfbane.
 • 2 greenfeebilletter til hovedbanen på Haga (kan ikke brukes på aksjonærsløyfen).
 • Rett til å delta i alle klubbturneringer, mot betaling av ordinær greenfee. (Aksjonærer og leietagere har prioritet ved fulltegning.)
 • Tilgang til Fjogstad treningsområde.
 • Adgang til å delta på medlemstrening. (Aksjonærer og leietagere har prioritet ved fulltegning.)
 • 3 dagers starttidsbooking i Golfbox, på lik linje med en ordinær greenfee-gjest.
 • Krav for medlemskap er et handicap på maks 54. (Dokumentasjon på gjennomført VTG-kurs må kunne forevises, hvis Haga GK er første medlemsklubb. Eventuelt kan det vises til inaktive profiler i Golfbox fra andre klubber.)
 • Ved spill sammen med aksjonærer, permanente leietagere eller årsleietagere, betales gjestegreenfee etter gjeldende regler.
 • For øvrig betaler du ordinær greenfee ved spill på hovedbanen.
 • Oppsigelse av medlemskapet må gjøres skriftlig innen 31.12. 

 

X