Informasjonen er foreldet.

Vennligst gå til: https://www.hagagolf.no/salg-av-aksje/

Aksjonær eller leie av spillerett av en aksjonær

For å være medlem i Haga Golfklubb og inneha en spillerett på Haga Golf, må man ha tilgang til en spillerettighet som er knyttet opp til en aksje, som igjen eies av en aksjonær i Haga Golf AS (enten privatperson eller firma). Aksjen er registrert i VPS (verdipapirsentralen) på aksjonærens egen VPS-konto og hefter for en spillerett. Aksjen er fritt omsettelig, både for salg og utleie.

Som aksjonær er du aksjonær og medlem til du selger/overfører aksjen til en annen. Som leietager er man klubbmedlem til og med 31.12. det året leien gjelder for.

Aktuelle skjema:

Transportskjema_Aksje_HagaGolf

HagaGolf_Tilbakelevering av aksje_2017

UtleieSpillerettSkjema_Årsutleie2018

UtleieSpillerettSkjema_Årsutleie2018

UtleieSpillerettSkjema_Nærstående2018

UtleieSpillerettSkjema_Nærstående2018


Årsmedlemskap 

Er et medlemskap først og fremst rettet mot de som ikke spiller så mye golf og/eller som akkurat har begynt å spille golf.

Medlemsavgiften for 2018 er på kr. 1750,- og har følgende betingelser og rettigheter:

 • Gir nasjonal klubbtilhørighet, det vil si en aktiv profil i Golfbox.
 • Minimumskrav for medlemskap er et handicap på maks 54.
 • Du får medlemskap i Haga Golfklubb, men ikke fri spillerett på Haga golfbane eller Nordhaug golfbane.
 • Oppsigelse av medlemskapet må gjøres skriftlig innen 31.12.
 • Du får 2 greenfeebilletter til hovedbanen (kan ikke brukes på medlemsløyfen).
 • Rett til å delta i alle klubbturneringer, mot betaling av ordinær greenfee. (Aksjonærer, permanente leietagere og årsleietagere har prioritet, hvis turneringen blir fulltegnet.)
 • Du har tilgang til Fjogstad treningsområde.
 • Du har adgang til å delta på medlemstrening. (Aksjonærer, permanente leietagere og årsleietagere har prioritet ved fulltegning.)
 • Du har 3 dagers starttidsbooking i Golfbox.
 • Ved spill sammen med aksjonærer, permanente leietagere eller årsleietagere, betales gjestegreenfee etter gjeldende regler.
 • For øvrig betaler du ordinær greenfee ved spill på Haga Golfbane.

 

Fyll inn innmeldingsskjema her: Innmelding Årsmedlemskap

 

Medlemskap i Haga Golfklubb – Junior

For informasjon se menyvalget «Junior».

X