Lyn og torden på Golfbanen

Lyn

Lange signal = Stopp i spillet.
Flere korte signal = Spillet settes i gang. 

 

Sommeren er her, men sommerværet er ikke bare sol og blå himmel. Regn, lyn og torden er også en del av værmenyen om sommeren. Golf er en utendørssport, og mange golfspillere har fått spillet avbrutt på grunn av uværet som plutselig kan komme.

 

Fra tid til annen hører man dessverre om golfbaner og spillere som blir truffet av lyn. Som spiller på en stor og flat bane kan man bli et utsatt treffpunkt i slike værforhold, og golfbanen på Haga er intet unntak.

 

Hva skal en golfspiller gjøre når store mørke skyer truer på himmelen? 
Hva er spillernes ansvar og hvordan skal golfklubben varsle?

 

Signalhorn
Alle golfbaner skal være i besittelse av et signalhorn som blir utløst for å varsle spillere om å komme seg bort når det ligger lyn og torden i lufta. Høres signalhornet skal spillet umiddelbart avbrytes og alle spillerne må søke ly så raskt som mulig. Dette gjelder både i turneringer og i vanlig selskapsspill.
Ett eller flere lange signal betyr stopp spillet, mens flere korte signal kan benyttes for å sette spillet i gang igjen når faren er over.
På Haga benytter vi bilhorn eller signalhorn for å varsle.

 

Ansvar for egen sikkerhet
En golfspiller har alltid ansvar for egen sikkerhet på golfbanen i forbindelse med lyn- og torden. En spiller som opplever truende skyer i nærheten uten at det er blåst i hornet (eller spiller har ikke hørt hornet) må selv vurdere faren og eventuelt komme seg i ly.

Ikke vent til du hører signalet om du selv føler deg utrygg!
En spiller kan alltid (også i turnering) selv velge å avbryte spillet dersom han/hun føler seg utrygg pga lyn.

 

Legg fra deg golfkøllen
Lyn går alltid mellom to punkter, og lynet går alltid den korteste og/eller enkleste veien. Det er ikke mulig på forhånd å vite hvor nedslaget kommer. Ofte vil høye gjenstander være et utsatt punkt, men også mennesker som befinner seg på et åpent område kan være utsatt. I tillegg er metall “attraktivt” for lyn, idet metall er en god leder (enkleste vei).

Hører du signalhornet eller selv føler deg truet av mørke skyer på himmelen, legg fra deg golfkøllene på stedet og søk ly i klubbhus eller eventuelle leskur.

Golfkøllene kan du hente etterpå.

 

NB! Ikke søk ly under et tre, lyn slår ofte ned i trær (se bildet)!

Lyn tre Bogstad

Lynnedslag hos vår naboklubb på Bogstad i 2015.

 

 X