THGD – Organisering og kontakt

Organisering og Innhold

Det er dannet en egen komité som rapporterer til styret. Komitéen består av tre medlemmer, men flere av gruppens medlemmer bidrar med konkrete oppgaver. Videre er det opprettet fadderordning for nye medlemmer slik at vi sikrer best mulig ivaretagelse av nye medlemmer.

 

Kontantaktinformasjon til ledergruppen

 

Jeanette Andersson, tlf. 992 49 161, epost: ja@schage.no

Marianne Mancini, tlf. 414 60 967 epost: gjesvik.mancini@gmail.com

Elin Roen, tlf. 919 93 398 epost: elin.roen@me.com

 

For spørsmål er det bare å ta kontakt med en av oss!

X