Komitéer

Idrettslaget Haga Golfklubb har ca. 1600 medlemmer, i tillegg kommer våre ca. 60 juniormedlemmer, som er samlet i Haga Golf Junior.
Haga Golfklubb har mange engasjerte medlemmer, som legger ned mye tid og engasjement for å skape et godt tilbud til medlemmene. Uten komitémedlemmer og marshalene, ville klubben ikke kunne fungere.

Komitéledere

Elin Roen
Leder Turneringskomitéen

+47 919 93 398
elin.roen@me.com

Ragnhild Bøhn
Leder Damekomitéen

+47 905 24 204
ragnhild@boehn.org

Tore Strøm-Gundersen
Leder Seniorkomitéen

+47 922 65 896
tore@nyreg.no

Vervet er ikke besatt
Leder Juniorkomiteen
Arne Giving
Leder Kontrollkomitéen

+47 908 87 394
arne@giving.no

Niels Kristian Axelsen
Leder Disiplinærkomitéen

+47 900 72 112
nka@rosom.no

Putte Roede
Leder Huskomitéen

+47 907 29 777
putte@roede.no

Ivar Stendahl
Leder HCP komitéen

+47 957 43 339
ivar.stendahl@stenfoss.no

Jeanette Andersson
Leder Team Haga Golf - Damer

+47 992 49 161
ja@schage.no

Putte Roede
Leder Huskomitéen

+47 907 29 777
putte@roede.no

Ivar Stendahl
Leder HCP komitéen

+47 957 43 339
ivar.stendahl@stenfoss.no

Karl Fredrik Giertsen
Leder Satsningsgruppe - Herrer (Netto'n)

+47 926 66 777
karl.fredrik.giertsen@gmail.com

Ivar Stendahl
Leder Valgkomitéen Haga Golfklubb

+47 957 43 339
ivar.stendahl@stenfoss.no

Knut Søraas
Leder Valgkomitéen Haga Golf AS

+47 413 77 404
knut.soraas@gmail.com

X