Junior innmelding

 

Husk at en eventuell utmelding av klubben må skje skriftlig innen 31. desember, dersom du vil unngå kontingent det påfølgende året.

 

Fullt navn:

Adresse:

Postnr./sted:

Telefon/mobil:

Telefon/mobil (dersom Junior ikke har fylt 18 år):

E-post:

Foresattes e-post (dersom Junior ikke har fylt 18 år):

Fødselsdato (dd.mm.åååå):

Medlem av en annen klubb nå/tidligere:
JANEI

Hvis Ja, klubb, medlemsnummer, hcp:

Hvis NEI, hvilket HCP? Ikke gjennomgått Veien til Golf, sett 98 i HCP:

Ønsker Haga som hjemmeklubb:
JANEI

Interessert i å delta på organisert trening:
JANEI

Foresatt som ønsker å bidra i Haga Golf Junior? (Navn og kontaktinfo):

Eventuell beskjed:

For juniorer under 18 år er det påkrevet at en foresatt gir sitt samtykke til innmeldingen

Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått gjeldende betingelser og rettigheter:

X