Har du lyst til å bli en bedre golfspiller i år?

I år har du alle muligheter til å bli en bedre golfspiller. Og vi i klubben er her for å hjelpe deg og har et tilrettelagt opplegg for din fremgang! Tom og hans trenerteam er i full gang med

påmelding og planlegging av årets medlemstrening. I tillegg vil det, i år som i fjor, komme nye og spennende en-dags klinikker utover våren.

Utover dette har klubben jobbet igjennom et opplegg som vi håper skal gi et sportslig  aktivitetsløft til hele klubben. Vi introduserer nå; med oppstart i Mai med varighet ut Juni, en GRATIS test for alle våre medlemmer.

NXT LVL er et system utviklet for å kartlegge ferdigheter og motivere for å trene målrettet. NXT LVL er enkelt; test deg selv i alle golfens deler av spillet. Hvor er du god? Hvor er du dårlig? Er

ditt handicap forenlig med dine ferdigheter innen de ulike områdene? Hvor bør du jobbe mer og hva skal til for at du kan bli en bedre golfspiller?

I tillegg til kartlegging av spillet, har NXT LVL en ferdighetstrapp. NXT LVL-kortene er inndelt i handicapsoner, og har man klart et kort, kan man gå videre å teste sine ferdigheter mot lavere handicapsoner.

Opplegget er som følger; vi har laget en NXT LVL testkalender for ulike grupper i klubben. Her er deltakelse gratis, og alle er velkomne til test. Tom og hans trenerteam, samt Trener 1 ressurser

fra klubben vil bistå i testingen. Alle testene frem mot sommeren baserer seg på golfspillets viktigste områder; putting, nærspill og bunkerslag.

Testene gjennomføres med to ukers mellomrom. Og den påfølgende uken etter testen har klubben satt opp egentreningsdager for gruppene. Her er det meningen at man skal møtes til sosial omgang og trene på temaene fra forrige uke. Klubben tilrettelegger og er representert med Trener 1 ressurser på de tilrettelagte egentreningene.

Det er viktig å poengtere at NXT LVL testene og egentrening IKKE er instruksjon og kursvirksomhet, og på ingen måte erstatter medlemstrening, kurs, klinikker og instruksjon. På testene og på den tilrettelagte treningen foregår ikke instruksjon, men motivering og tilrettelegging for at du skal trene selv!

Utover våren vil Tom og hans trenerteam sette opp flere ulike en-dags klinikker med spennende temaer. Følg med på hjemmesiden og Facebook for informasjon og påmelding til disse.

NXT LVL testene og de tilrettelagte treningene for din gruppe, blir publisert på hjemmesiden under de ulike gruppene og lagt inn i aktivitetskalenderen på nettsiden.

Påmelding til NXT LVL testene foregår på mail, og informasjon om påmelding kommer direkte til de ulike gruppene i klubben.

Les mer om NXT LVL på denne linken

Sammen skal vi alle bli bedre golfspillere i 2015!

Kim Røtnes Jensen

Sportslig leder

Haga GKX