Haga Golfklubb

Haga Golfklubb har 1600 medlemmer med spillerett på Hovedbanen og ca. 100 juniorer med spillerett på Nordhaug.

Klubben har mange engasjerte medlemmer, som bidrar til miljø og aktivitet gjennom sitt arbeid i komiteer og styreverv. I tillegg har vi et flott Marshal-team som påser at spillet flyter og at vi holder banen vår vedlike.

Klubblov/Årsmøte/diverse avtaler og bestemmelser

X