Haga Golf AS

 

Haga Golf AS eier hele anlegget på Haga. Selskapet ble etablert 26.11.1999 etter flere års planlegging. Grunnleggerne i selskapet er personer med utspring fra Øvre- og Nedre Haga, Øverland, Nordhaug og Nordli Gård. Selskapet leier 1100 dekar grunn fra de nevnte gårdene og har konsesjon for golfdrift frem til år 2050. Finansieringen av anlegget er gjort ved tegning av aksjer i selskapet og alle aksjonærer har spillerett på Hagas 27 hulls bane, samt fritt spill på Nordhaug golfbane (9-hull) som driftes av Toppgolf.

 

Haga Golf AS står for driften av golfanlegget på Haga og har direkte ansvar for bane og klubbhus, men har også et overordnet ansvar for resten av anlegget. For å forenkle driften er restaurant, provirksomhet og treningsanlegg organisert i egne enheter og satt bort til samarbeidspartnere.

 

Haga Golf AS har 6 faste ansatte, 3 i administrasjonen og 3 i driftsavdelingen (banen). I sesongen er det ytterligere 9-12 ansatte i driftsavdelingen. Selskapet har en omsetning på ca. 20 millioner kroner og inntektene kommer i hovedsak fra baneavgift, greenfee og bedriftsgolf.

 

Det er totalt investert over 145 millioner kroner i anlegget som omfatter 27 hull, klubbhus, driftsavdeling, driving range med 78 utslagsmatter under tak og en 9 hulls golfbane.
Driving rangen er åpen for alle, mens 9-hulls banen er tilgjengelig gjennom ordinær booking i Golfbox. Anlegget er leid ut til ToppGolf AS og driftes i sin helhet av disse.

 

Fusjon av Haga Golfutvikling AS og Haga Golfpark AS til Haga Golf AS

 

I løpet av 2010 endret selskapsorganiseringen på Haga seg. Haga Golfutvikling AS var morselskap og eier av driftsselskapet Haga Golfpark AS. Haga Golfutvikling AS besto av A- og B-aksjonærer hvor kun A-aksjonærene hadde stemmerett og utbytterett. Generalforsamlingen i Haga Golfutvikling AS vedtok 27.04.10 å nedskrive aksjekapitalen og fjerne A-aksjeklassen. Dagens B-aksjonærer blir derved ordinære aksjonærer i selskapet og får fulle aksjonærrettigheter. Som et ledd i denne omstruktureringen av selskapene som ble initiert i januar i år av årsmøtet i Haga Golfklubb, fusjonerte Haga Golfutvikling AS og Haga Golfpark AS.

 

Bakgrunnen for fusjonen var at styrene i henholdsvis Haga Golfutvikling AS og Haga Golfpark AS anså det som økonomisk gunstig å slå sammen de to selskapene. Haga Golfpark AS var et selskap heleid av Haga Golfutvikling AS, og det ble ansett som uhensiktsmessig å skulle drive de to selskapene videre som selvstendige enheter. Grunnen til at Haga Golfutvikling AS og Haga Golfpark AS i sin tid ble stiftet som separate selskap, var at Haga Golfutvikling AS hadde inntekter fra driving range og 9-hulls-banen og at utbyttet fra disse skulle tilfalle A-aksjonærene og ikke B-aksjonærene. Haga Golfpark AS var driftsselskapet som ble finansiert av baneavgifter fra B-aksjonærene, samt greenfee og sponsorinntekter. Det var derfor ønskelig at det var separat økonomi i selskapene, slik at inntekter og utgifter ble holdt innenfor selskapene. Dette hensynet bortfalt i og med at A-aksjene ble slettet.

 

Fusjonen ble gjennomført ved at Haga Golfutvikling AS overtok samtlige av Haga Golfpark AS’ eiendeler, rettigheter og forpliktelser, og deretter blir slettet. Fordi fusjonen skjedde mellom mor- og datterselskap, medførte ikke fusjonen noen endringer i de eksisterende aksjonærers rettigheter eller forpliktelser overfor Haga Golfutvikling AS.

 

Det ble vedtatt på generalforsamling i Haga Golfutvikling AS 27.04.10 at det fusjonerte selskapet skulle hete Haga Golf AS.

X