Haga damer på Golfforum

golfforum-2016I helgen ble det avholdt Golfforum på Fornebu Expo, hvor NGF etterlyste suksesshistorier fra klubbene. Vi meldte inn våre fantastiske Haga-damer med Haga Ladies og Spillergruppen. Dette ville gjerne NGF presentere, og Annegrete Ringdal og Jeanette Andersson holdt innlegg under posten Hvordan få flere jenter/kvinner i golfen?

 

Annegrete tok for seg Haga Ladies – den utrolige økningen fra den spede begynnelse på 15 damer til årets 140 aktive damer – hvilke faktorer som har bidratt til dette – alt av aktiviteter fra seriøst turneringsspill til lek og moro. Jeanette presenterte den herlige nyskapningen – Spillergruppen – for den konkurranseglade Haga-damen – en formidabel suksess allerede i år med alle aktiviteter og tiltak som er gjort. Spillergruppen er kommet for å bli!

 

Her er noe av det Annegrete og Jeanette presenterte. I tillegg ble det vist en film om Spillergruppen.

 

haga-ladies-gruppebildeHAGA LADIES

En stor takk til Anja og NGF for å la oss fortelle om noe vi brenner for.  Nemlig Haga Ladies – en suksesshistorie – fra 15 til 140 aktive damer og Spillergruppen.

 

Haga Golfklubb åpnet i 2003 og allerede året etter ble en egen damegruppe etablert. Damekomiteen består av 8 medlemmer med hver sine ansvarsområder og tilrettelegger alle aktiviteter for Haga-damene.
I dag er Haga Ladies blitt et velkjent begrep – klubbfølelse, felles identitet og samhold er skapt gjennom bl a å ha vår egen klubbgenser i sjokkrosa. Genseren brukes flittig ved all «representasjon» og rosa har da også blitt en «felles» farge.
Damekomiteens hensikt har alltid vært å skape et hyggelig miljø – det å aktivisere flest mulig golfglade Haga-damer ved å kombinere seriøst turneringsspill med lek og moro.

 

Det startet med en formiddagsgruppe i 2004 som spilte 18 hulls-turnering hver tirsdag, da deltok ca. 15 damer.
I 2006 ble også ettermiddagsspill innført med 18 hull fra 16.30, noe som ikke var vellykket. Året etter ble det endret til 9-hullsturnering med start 17.30 – dette for å øke muligheten for spill også for yrkesaktive damer – noe som straks slo mer an.

 

I løpet av årene har vi hatt en stadig økning av antall deltagende damer. Ja, så formidabel har økningen vært at det i år – på enkelte tirsdager – har deltatt 40 damer på formiddagen og 30 på ettermiddagen……. Hvem kan skilte med 70 golfglade damer på én og samme dag?
Og ikke nok med det – gjennom hele utendørssesongen i år har det totalt deltatt ca. 80 damer på formiddagen, og ca. 60 på ettermiddagen…..

 

Med andre ord: Haga Ladies har i dag en «stall» på ca. 140 aktive damer!
50 har også deltatt innendørs på den ukentlige simulatorturneringen – igjen fordelt på både et formiddags- og ettermiddagstilbud.

 

Vi tror viktige suksessfaktorer har vært: 

 • Åpningsmiddag, avslutningsmiddag, julelunsj
 • I tillegg til vanlige stablefordturneringer arrangeres: Texas Scramble, rosa ball, flaggturnering, bestball, 3 køller & 1 putter, 7-jern, morogolf med gratis kast.
 • Til St Hans arrangeres også felles turnering (shamble 9 hull) med start fra 15.30 så både formiddags- og ettermiddagsdamer kan delta – turneringen «krydres» med quiz, mat og premier.
 • I oktober, på kveldstid, har det vært arrangert stemningsfull puttekonkurranse hvor greenen har vært opplyst med fakler, lysslynger, lykter og lysende flagg og baller.
 • Alle turneringer har en tredjedels premiering – noe som er miljøskapende i seg selv og gjør at damene blir sittende forventningsfulle til premieutdelingen er over.
 • Alle turneringer inneholder også én eller flere elementer av nærmest pinnen, nærmest streken eller lengste drive – disse premieres.
 • I tillegg premieres alle birdies .
 • For å kunne tilby jevnest mulig konkurranseforhold deles formiddagsdamene inn i en A- og en B-klasse, hhv under/over 24,5 i hcp. I turneringene blandes alle, dette for at flest mulig skal lære hverandre å kjenne. Klikkdannelser har derfor aldri vært et problem blant damene.
 • Vi kårer en Haga Formiddagslady og en Haga Ettermiddagslady basert på de 4 beste stableford-rundene gjennom sesongen. Disse hedres med overrekkelse av vandrefat under avslutningsmiddagen.
 • I tillegg kåres Haga Innelady på åpningsmiddagen.
 • Fadderordning/invitasjon til prøvespill gjøres på vårparten.
 • Foran innesesongen arrangeres prøvespill/opplæring i bruk av simulator.
 • Vi har tro på at trening er viktig – i fjor begynte tilbudet om gratis tilrettelagt NXT LVL-trening – i tillegg til all organisert trening som tilbys i regi av Hagas proer.
 • Regelkvelder har vært arrangert flere ganger (med Ruth-Anne).
 • Årlig populær nabo-turnering med Oslo, Grini og Bærum hvor arrangementet går på rundgang.
 • Hver vår arrangeres en 5-dagers golftur i Europa.
 • Og hver høst en 3-dagers golftur til Sverige.
 • Utrolig populære turer, fulltegnes omtrent med en gang og ventelister må opprettes.
 • Referat og bilder fra hver turnering og tur blir lagt ut på Hagas hjemmesider.
 • Vi har egen lukket Haga Ladies-gruppe på facebook som brukes flittig.
 • Egne sosiale tiltak utenom golfen – f eks gå-turer, jazzkonserter, felles trim.
 • Og sist, men ikke minst – et godt samarbeid med Hagas administrasjon

Vi tror alle disse forskjellige aktivitetene, bygget opp gjennom tid, bidrar til det store engasjementet hos Haga-damene – selve samspillet mellom hygge, glede og prestasjoner, høytidelige som vel som uhøytidelige – for viktigst av alt – golf skal være gøy!

Den store interessen for damegolf i Haga resulterte i fjor høst i dannelsen av en egen spillegruppe for den mer konkurranse-glade Haga-damen – noe Jeanette vil fortelle dere om.

 

spillergruppen-collage

SPILLERGRUPPEN

 

November 2015 godkjente styret i Haga Golfklubb et initiativ om en egen spillergruppe for damer.

 

Formål

 • Øke antall konkurransespillende damer
 • Utvide tilbud til dagens voksne, yrkesaktive, medlemmer
 • Skape et konkurransemiljø for damer
 • Høyne nivået på flere av Hagas kvinnelige spillere

Ved fremleggelse for styret ble det lagt vekt på at NGF etterlyste tiltak som kan fremme spesielt kvinnegolf, og med et eget aktivitetstilbud til turneringsspillende damer i klubben kan Haga gå i bresjen for å skape et konkurransemiljø for denne målgruppen. Dette kan igjen tiltrekke klubben nye medlemmer/aksjonærer.

 

Innhold
Inntil 20 spillere tas ut til Spillergruppen etter kriterier basert på hcp og alder*. Spillerutvalget organiserer treninger både med og uten pro/trener. Treningene kan være golffysisk, golfteknisk, NXT LVL øvelser, banespill, regelkurs, mental trening osv. Deltakerne i Spillergruppen skal delta på et gitt antall minimum av turneringer gjennom sesongen. Spillergruppen ledes av 3 av deltagerne i gruppen.

 

Spillere som kan tas ut til Spillergruppen:
Medlemskap:    Hagas kvinnelige medlemmer (aksjonærer og leietakere)
Hcp krav:             Inntil 24,0 *
Alder:                   20 – 50 år pr gjeldende år
Wild card:           Spillere over 50 år med hcp lavere enn 18,0

 

Oppsummering.
Basert på tilbakemelding fra gruppens medlemmer har satsningen har vært vellykket. Dette underbygges også av statistikk som viser at antall damer som har deltatt i turneringer på Haga har økt vesentlig!
Haga GK har fra før en meget aktiv damegruppe, Haga Ladies, og med spillergruppen har damegruppen blitt komplementert med et tilbud for de som ønsker å trene mer, samt spille turneringer. Gruppen har i 2016 bestått av 21 damer med snittalder 49 år og snitt hcp 16,6. Etter sesongslutt er snitt hcp redusert med 1,2 til 15,4. Reduksjonen er fordelt på 15 spillere som har gått med 0,1 til 3,6 hver.

De fleste deltagerne har lyst til å være med i 2017. Videre har gruppen mottatt henvendelser fra andre medlemmer av Haga GK som ønsker å delta i gruppen neste år. Ledergruppen utvides til 5 av gruppens medlemmer. De vil i samarbeid med administrasjonen gjennomføre en evaluering i av sesongen som har vært og forberede sesongen 2017. Medlemmer på Haga vil få informasjon om opplegg for 2017 i løpet av november, og søknadsfrist blir i medio januar 2017.

 

Aktiviteter gjennomført gjennom året:
Samling Kragerø GK
En helg slutten av april samlet gruppen seg på Kragerø Golf for å lade opp til sesongen. Det ble gjennomført både egentrening og to runder golf. I begge rundene ble det spilt match, både fourball og sigel. Spillerne fikk trening i å beregne tildelte slag, taktikk og ikke minst ble det lagt et godt grunnlag for samhold resten av sesongen.

Treningssamling 21. mai
Lørdag 20. mai ble det en treningsdag som inneholdt både trening på innspill, regelquiz, course management, nærspill og golf spesifikk trening. Treningen ble ledet av Kim Røtnes Jensen (EDGE Performance) og Heidi Kobro Hals (trener 1 og medlem av spillergruppen).

Østlandstour Haga
6 Spillere fra spillergruppen stilte til start, hvor kun en hadde deltatt i turneringen tidligere.

Klubbserien
7 av gruppens medlemmer har deltatt i klubbserien og spilt minimum 3 runder. Klubbens lag i 2. divisjon var der spillergruppen var mest representert. Laget begynte bra og ledet en periode serien, men endte til slutt på en respektabel 4. plass.

Treningssamling 2
Treningssamling nr. 2 på Haga. Del en av samlingen ble gjennomført med bistand fra Ace golf sine Proer, Espen og Eirik. De gjennomførte et teorikurs hvor de ønsket å lære oss forståelse av balltreff gjennom geometri. Teorikurset ble videre fulgt opp med praktisk gjennomføring på drivingrange. Del to av samlingen bestod av fysisk og mental trening hvor Kim Røtnes Jensen kjørte en fysisk golfspesifikk treningsøkt med fokus på balanse, mobilitet og eksplosiv styrke før vi rundet av med en smakebit på hvordan trene mentalt, noe som kom flere til gode før klubbmesterskapet helgen etter.

Klubbmesterskap
Totalt 15 av gruppens 21 deltagere stilte til start og kjempet seg gjennom en 2 dagers slagturnering. Totalt deltok 25 damer i 2016, mot 11 i 2015. Flere kjente at det å stille opp i en slagkonkurranse var mindre skummelt nå enn tidligere, takket være mye trening på ulike konkurranseformer gjennom året.

Landskamp mot Sverige
Første helgen i september reiste en gjeng fra spillergruppen til Knistand i Sverige for å spille landskamp mot et svensk lag. Turneringen gikk over 3 dager og konkurransen var i likhet med Solheim Cup, ulike former som matchspill, der i blant fourball, single og foursome.  Det norske laget vant til slutt en overlegen seier. I løpet av helgen fikk også deltagerne introduksjon til longdriving med VM mester Sandra Calborg.

Matchturnering Oslo – Haga – Bærum
Det har i flere år vært gjennomført en dameturnering mellom de tre klubbene Oslo GK, Bærum GK og Haga GK. Turneringen får over 3 runder og i hver runde er 12 spillere i aksjon og spiller matchspill, både single og fourball. Majoriteten av deltagerne i turneringen er medlemmer i spillergruppen. Etter et par år hvor sammenlagt seieren har gått til Oslo GK gikk i år Haga seirene ut.

Det er i tillegg til de nevnte samlingene og turneringene gjennomført flere små treninger i samarbeid med proer fra Ace golf, videre har deltagere i gruppen trent sammen på egenhånd og spilt andre turneringer.Annet

 

Utvikling deltagelse damer i turneringer

Haga Match Play
En intern match konkurranse på Haga. Konkurransen har vært gjennomført tidligere år, men ikke i 2015. Konkurransen ble satt opp igjen i 2016, 64 spillere totalt hvorav 44 % av deltagerne var damer, hvorav 20 deltagere er med i spillergruppen.

Klubbserien
Haga GK var ikke påmeldt klubbserien i 2015.

I 2016 ble det meldt på to lag, et i 1. divisjon og et i 2. divisjon. Uttak til laget ble gjort via Order of Merit i en intern slagturnering, «Haga Medal». 1. divisjonslaget spilles med 4 herrer og 2 damer, 2. divisjonslaget spilles med 4 damer og 2 herrer.
Gjennom året har 25 spillere vært i aksjon, hvorav 11 forskjellige damer. Av damene som deltok har 7 vært medlem i spillergruppen.

Haga Medal
Haga Medal er en turnering som går hver onsdag gjennom hele sesongen, de 30 beste på OoM, etter 19 kvalifiseringsrunder, spiller finale.
Turneringen har tidligere år vært dominert av menn, og det var vurdert å gjøre om turneringen til en ren herreturnering. Hensyntatt de som har spilt fem runder eller flere, ble det i 2016 spilt totalt 465 runder, mot 316 i 2015. Antall runder spilt av damer utgjør 76 i 2016 mot null (!) i 2015. Enkelte damer deltok i 2015, totalt tre, men ingen av de hadde mer enn tre runder. Av de 76 rundene gjennomført av damer i 2016, ble 52 av de gjennomført av medlemmer i Spillergruppen.

Klubbmesterskap
I 2015 var det totalt 11 deltagere i dameklassen, i 2016 var dette mer enn doblet, totalt 25 damer deltok. 15 av deltagerne er medlem i Spillergruppen.

Østlandstour på Haga
Når Østlandstour ble arrangert på Haga i 2015 var det ingen deltagere fra arrangørklubben, i 2016 stilte 6 damer fra klubben til start, alle medlemmer av Spillergruppen.

Matchturnering Oslo – Haga – Bærum
Det har i flere år vært gjennomført en dameturnering mellom de tre klubbene Oslo GK, Bærum GK og Haga GK. Turneringen får over 3 runder og i hver runde er 12 spillere i aksjon og spiller matchspill, både singel og four-ball. Majoriteten av deltagerne i turneringen er medlemmer i spillergruppen. Etter et par år hvor sammenlagt seieren har gått til Oslo GK gikk i år Haga seirene ut.X