Banestatus 3.okt

Banestatus

Fra og med tirsdag 3. oktober har vi endret Hovedbanen til å GUL+RØD for å kunne gjennomføre enkelte arbeider på BLÅ sløyfe (se avsnitt om baneprosjektet). BLÅ sløyfe er Medlemssløyfe ut sesongen.

 

På blå sløyfe hull nr. 3 vil bekken foran greenen bli lagt i rør til fordel for en ny «approach» bunker. (Se skisse nederst.) Under ombyggingen vil det bli spilt på en provisorisk green. Dette endrer ikke på sløyfens slope, og den er fortsatt handicaptellende.

 

I dagene og ukene framover vil det også bli gjennomført en god del vedlikehold foran vinteren. Teesteder og greener vil bli gjødslet og lettere dresset med sand en siste gang. Fairways vil bli vertikalskåret og litt tyngre dresset. Merk at banen visse dager kan være noe bløt etter regn. Dette setter derfor andre krav til at alle er flinke med å reparere nedslagsmerker og divots.

 

Vi planlegger å holde banen åpen så lenge været tillater dette, forhåpentligvis mesteparten av oktober måned.

 

Baneprosjektet

“Tee kontur, mycket vacker kontur ger estetiska och visuella mervärden” (Benestam)

Baneprosjektet er i prinsippet gjennomført etter nærmere 4 sesonger med omfattende arbeider på alle de 3 sløyfene. Vi har slisset ned rundt 25 km med dreneringsrør på alle 27 fairways, endret på en lang rekke bunkere, herunder tatt bort noen, bygget om en del teesteder, greener og greenområder samt endret på flere av våre dammer. Alt i alt fremstår Haga golfbane i ny utgave.

 

Vår banearkitekt Johan Benestam har ved flere anledninger inspisert ombyggingen og ved siste besøk den 28. september uttrykte han stor tilfredshet med arbeidet som har vært gjort på rød sløyfe. Spesielt begeistret var han for våre nye rektangulære teebokser. Imidlertid planlegger vi for enkelte mindre arbeider som vil bli gjennomført ved sesongslutt samt for 2019. Dette er arbeider som i liten eller ingen grad vil påvirke spillet på banene. I løpet av de nærmeste dagene vil vi legge bekken på blått hull nr. 3 i rør og fylle igjen denne. Som erstatning kommer en «approach» bunker på høyre side drøye 200 m fra teested 56. På rød sløyfe vil vi legge igjen bunker foran greenen på hull nr. 9 samt endre på bunkernes størrelse og plassering på høyre og venstre side for greenen. (Se skisse nederst.)

 

Neste år vil vi fortsette arbeidet med å skape bedre og mer kortklipte greenområder (foregreens) og mer estetiske bunkere med høyere gress i forkant. Vi vil også slippe opp roughen noe og la den vokse litt høyere på områder hvor den ikke påvirker spillet negativt. Det vil bli plantet noen busker mellom enkelte hull. Noen teesteder vil bli bygget om, forhøyet eller justert slik at de peker bedre i spillets retning. Vi vil fortsatt drenere mer på enkelte utsatte områder.

Plantegninger


X