Banestatus og stenging

Banestatus og kommende arbeider
Nå er tiden kommet for omfattende vedlikehold av banen før frosten og vinteren setter inn for fullt. Teesteder, fairways og greener skal luftes og hulles, dresses med sand og gjødsles for siste gang. Dette arbeidet er helt nødvendig for at gresset skal overleve best mulig gjennom vinteren. Det må påregnes at dette arbeidet kan påvirke spill på banen i noe grad.

 

I uke 41 vil vi legge nytt gress på greenen på Rød #6 og reparere øvrige skader på andre greener, også med gress hentet fra Bogstad. Dette arbeidet vil nok ta en ukes tid.

 

I november vil vi som en test legge tilpassede vinterisolerende duker på 6 greener for å forebygge vinterskader.

 

Stenging
Vi planlegger å holde Hovedbanen (Gul + Rød) og Medlemssløyfen (Blå) åpen til og med søndag 14. oktober.
F.o.m. mandag 15.oktober vil Gul sløyfe være åpen for medlemmer og gjester. Hvor lenge vil i stor grad avhenge av værforholdene. Ved frost på morgenene vil banen være stengt til frosten slipper.

 

 X