Banestatus og åpning

Banestatus

 

Som nevnt tidligere er det store vinterskader på de fleste banene på Østlandet etter en lang vinter med mye snø og is. Dessverre er ikke Haga noe unntak, og vi er også rammet av en del vinterskader på greenene. Fairwayer og teesteder ser noe bedre ut, men trenger fortsatt tid for å gro seg til.  

 

Vårt banemannskap har jobbet kontinuerlig med resåing, gjødsling, vanning og dressing av greenene. Prosessen har blitt gjentatt flere ganger og vi har lagt ned kombinasjoner av frø for å få i gang spiringsprosessen så raskt som mulig. Greenene vil bli rullet jevnlig og blir forhåpentligvis akseptable å spille på i den nærmeste tiden.

 

Imidlertid er vi helt avhengig av fortsatt varme temperaturer og noe nedbør for å få skikkelig effekt av arbeidet som er lagt ned. Normalt tar det 5-6 uker fra vi startet prosessen med resåing til vi får en noenlunde akseptabel kvalitet på gresset.

 

Baneåpning 9 hull

 

Vi har likevel valgt å åpne deler av banen for spill f.o.m. mandag 21. mai. Banen vil inntil videre kun være åpen for medlemmer med full spillerett og samarbeidspartnere med Bagtag avtale.

 

Vi setter sammen en 9-hulls sløyfe bestående av Gul 4, 5, 6, 9 og Rød 1, 2, 7, 8 og 9. Denne kombinasjonen er en “provisorisk bane” som ikke er slopet, og dermed ikke handicap-tellende. Spillehandicap blir tilsvarende lik avrundet handicap.
Starttidsbooking er åpen i GolfBox. Vi minner om at bookingen kun gjelder for 9 hull.

 

Banen er skjør, så nå blir det ekstra viktig å huske på å behandle den pent!  Legg tilbake oppslått torv, og reparer alle nedslagsmerker du ser! 

 

For banen forøvrig planlegger vi foreløpig for åpning av 18 hull mot slutten av måneden. Mer informasjon om dette kommer.

 

Åpen kafé og Proshop i pinsen


Proshopen er åpen denne uken kl 09:00-16:00. (Stengt 17.mai)
Kommende pinsehelg kl 12:00-15:00.
Fra mandag 21.mai er Proshopen åpen 08:00-20:00 mandag-torsdag og 08:00-18:00 fredag-søndag.

 

Restauranten holder også åpent lørdag og søndag i pinsehelgen kl 12:00-16:00
Fra mandag 21.mai er restaurant åpen fra 08:00-20:00 mandag-torsdag, 08:00-19:00 fredager og 08:00-18:00 i helg og helligdager.

 

Velkommen til Haga, vi gleder oss til å se alle våre medlemmer igjen 🙂 

Fra hull Rød 1, mandag 14.mai.X