Banestatus 27.juli

Varmen vedvarer og vi opplever den varmeste og tørreste sommeren i manns minne. Vi vanner så mye som mulig men mest om natten for å redusere fordampningen. På dagen vanner vi mest for å kjøle ned gresset på greenene.

 

Vi ser dag for dag at greenene hele tiden blir bedre og bedre. Vi har valgt å holde klippehøyden på 5 mm for å unngå å stresse gresset for mye. Dette gjør at man opplever greenene som relativt langsomme. Så snart vi får normale temperaturer vil vi gradvis klippe greenene kortere.

 

Denne uken har medgått til lufting, dressing og gjødsling av alle greener. Ved utgangen av juli er 23 av 27 greener i spill. I løpet av kommende uke vil vi åpne greenene på Blå 2 og Gul 2 for spill.

 

Dammer er blitt renset opp og vi har også rensket opp i bunkere og ugress i omkringliggende områder.X