Haga GK

Banestatus 26.juni

Vi har hatt betydelige utfordringer med å reetablere mange av greenene våre etter omfattende vinterskader, først og fremst isbrann. Svært mange golfbaner i hele Østlandsområdet har opplevd tilsvarende problemer og ikke minst utfordringer med å få reetablert greener. Noen av våre særegne utfordringer går i tillegg helt tilbake til konstruksjon og byggingen av greenene. En vesentlig forhøyet vekstmasse har tendert til raskere uttørking av greenene. Her kommer en liten oppdatering av hva vi jobber med på kort og mellomlang sikt for å få akseptable spilleforhold på banen:

 

Kort sikt:

Vi har nå forsøkt de fleste vanlige måter for å få etablert ny vekst. Vi har konsultert noen av de fremste ekspertene i Norge på dette fagfeltet underveis.

 

Vi har siden midten av april vertikalskåret og sådd, luftet og sådd, hullpipeluftet, dratt ut propper, og sådd. Vi har lånt inn en spesialmaskin som har perforert topplaget og sådd samtidig. Flere frøtyper er blandet inn. Det siste tiltaket som nå er gjennomført er behandling av over halvparten av greenene, primært de som ikke er i spill, med en maskin som slisser og sår frø godt ned i jorden samtidig i tette linjer. Etter at dette tiltaket er gjennomført er vår vurdering at vi på kort sikt ikke bør stresse greenene særlig mer mekanisk.

Vi kommer også til å bruke vesentlig mer flytende gjødsel for å tilføre plantene maksimalt med næring. Vi vil fortsette å blande inn et produkter som stabiliserer fuktigheten i jorden. I løpet av 6-10 dager vil vi få en bekreftelse på om vi får tilstrekkelig respons fra siste runde.

Arbeidet med å etablere ny vekst på greenene har dessverre tatt veldig mye oppmerksomhet og tid fra greenkeeperne. For å sørge for at alt annet er i så god stand som mulig vil vi sette på noe ekstra ressurser for å reparere på kjøreskader som er vanskelig å unngå når vi vanner veldig mye på greener og teesteder.

 

Mellom lang sikt: Vi undersøker og vurderer muligheten og kostnaden for å anskaffe «vinterduker» som et isolerende lag over våre egne vekstduker på noen utvalgte greener i forkant av kommende vinter. Enkelte klubber i vårt naboland Sverige har prøvet ut slike isolerende duker med stor suksess.

 

Lang sikt:
Vi vil vurdere alle greener for eventuell ombygging eller alternativt fortsette med andre tiltak som vil kunne gi mer robuste greener på sikt.X