Banestatus 18.mai

Banestatus

Det jobbes iherdig med å få både Hovedbanen og Medlemssløyfe klar for spill. Vinterskader på flere greener har gitt oss endel utfordringer med å reetablere disse til akseptabel standard.

Greenene er vertikalskåret, perforert og hjelpesådd flere ganger. Etter en noe kjølig vår er nå varme og litt vind den største utfordringen. Banemannskapene vanner greenene mer eller mindre kontinuerlig for å tilføre nok fuktighet slik at de nye frøene som er sådd skal spire og gro så raskt som mulig.

 

Åpning 9 hull

Vi åpner 9 hull i en sløyfe sammensatt av hull fra Gul og Rød sløyfe for medlemmer med fri spillerett mandag 21. mai. Det vil foreløpig ikke være åpent for spill for greenfee- eller gjestespill. Da det er mye nytt gress som ikke har slått dype røtter ennå så oppfordrer vi alle til å ta best mulig vare på både fairways og greener.

 

9 hulls sløyfen: Gul 4, 5, 6, 9 og Rød 1, 2, 7, 8 og 9. Denne kombinasjonen er en “provisorisk bane” som ikke er slopet, og dermed ikke handicap-tellende. Spillehandicap blir tilsvarende lik avrundet handicap.
Det spilles med ballplassering innenfor 1 køllelengde på klippet område.
Starttidsbooking er åpen i GolfBox. Vi minner om at bookingen kun gjelder for 9 hull.

 

Banen er skjør, så nå blir det ekstra viktig å huske på å behandle den pent!  Legg tilbake oppslått torv, og reparer alle nedslagsmerker du ser! 

 

Øvrige 18 hull på Blå og Gul Sløyfe kan forhåpentligvis åpnes for spill mot slutten av mai.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om baneåpning etter pinsehelgen.X