Banestatus 16. september

 

Uken vil bli noe preget av fortsatt vinterklargjøring.  Mot slutten av uken vil alle greener bli sprøytet med preventive midler mot sopp. Greenene skal sprøytes 3 ganger før snø forventes å komme.

Greenene på Blå 2 og Blå 6 vil bli hullpipeluftet og dresset midt i uken for å bedre vanngjennomstrømming i områder hvor vi har måttet legge inn ferdiggress.

 

Vi vil også gjennomføre tyngre lufting, såing og dressing av områder mellom teesteder og fairways på Rød sløyfe.

 

Vi kan forvente frost enkelte morgener. Følg med på hjemmesiden og skilt på banen for varsler om stengt bane.

 

Nå på høsten er det viktigere enn noen gang at alle bidrar ved å reparere nedlagsmerker på greenene og divots på fairways.

 

 X