Banestatus 10.november

img_0274

New bunkers at the end of Yellow 8 fairway

Banestatus

Banestatus fra Banesjef Gavin Jagger:

 

Winter came a little earlier than we had hoped this year, but we have started re-shaping the bunkers on the Red course.
We managed to relay some turf back on the first two fairway bunkers and at the back right of the green on Red 1 before the snow came.
Since then we have started to drive material to the two new bunkers at the end of Yellow 8 fairway (after a meeting with the course architect) and the bunkers on Red 2.

 

The ditch across the fairway on Red 1 has been piped and filled in, there is extra material on the pipe so we can drive on it without damaging it. Before the snow came we had managed to move some trees and bushes to the practice area (between tees Yellow 1 and Blue 1), the back right of the green on Red 1 and 2 and the back of the 63 tee on Red 9. The plan is to continue to work on the bunkers on the Red course (holes 1,2,7,8 and 9 first ) until the ground becomes too hard, then we can start with the drainage work.

 

Keep warm 🙂

// Gavin.

 

Arbeidsplan Rød sløyfe

Den generelle drenering og endring av bunkere gjennomføres i tråd med den strategi som er gjennomført for Blå og Gul sløyfe. Banearkitekt Benestams skisser er lagt til grunn for det videre arbeidet. Alle hull vil få nye fairway- og greenbunkere. Dreneringsutbedring vil bli utført på alle hull, og beplantning vil endres på noen av hullene.

 

Rød 1: Nye bunkere. Bekk/dike i fairway tettes igjen. Dammen utvides mot Gul 9.
Rød 2: Nye bunkere. Området rundt greenen flates ut.
Rød 3: Nye bunkere.
Rød 4: Nye bunkere.
Rød 5: Nye bunkere.
Rød 6: Nye bunkere. Endret greenområde.
Rød 7: Nye bunkere. Bekk høyre side tettes igjen. Busker etableres for å skjerme greenen på hull 8.
Rød 8: Nye bunkere.
Rød 9: Nye bunkere.

Planen er at denne sløyfen blir Medlemsløyfe fra sesongstart 2017.

 

Resterende arbeid på Gul 

Gul 1: Greenen og greenområdet hadde i år setningsskader. Den var hard og med lite gressvekst. Neste år vil gressveksten være bedre, og klippehøyden noe høyere slik at fringen blir bredere og dermed bidrar til mindre avrenning.
Gul 2: Sikkerhetsutfordring ved at noen ønsker/prøver å drive greenen. Administrasjonen vurderer varslingstiltak.
Gul 8. Banearkitekt Benestam har anbefalt å anlegge bunker der  den kunstige kulen/haugen i dag er anlagt, samt en bunker i enden av fairway, for å synliggjøre fairwayens avslutning.

Endret beplantning på flere av hullene.

 

Blå sløyfe.

Baneprosjektet er ferdig, og sløyfen vil få ordinært vedlikeholdsarbeid.
Planen er at Hovedbanen fra sesongstart 2017 skal være Blå+Gul sløyfe.

Banestatus 10.nov

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar


X