Banesjefens blogg

Banesjef Haga Golf Gavin Jagger

Banesjef Gavin Jagger

Banestatus 13. juli

Gårsdagens regn kom godt med i forbedring av de generelle forholdene på banen.
Les mer

Banestatus 5. juli

Vi ser nå tydelige resultater på flere av greenene, og fra onsdag 11. juli vil banen være handicaptellende igjen.
Les mer
Haga GK

Banestatus 26.juni

Her er en liten oppdatering av hva vi jobber med på kort og mellomlang sikt for å få akseptable spilleforhold på banen.
Les mer

Banestatus 15.juni

Reetablering av greenene etter vinterens isbrann har vært en utfordrende prosess. Mandag åpner vi Hovedbanen GUL+RØD.
Les mer

Banestatus 6.juni

F.o.m. mandag 18. juni vil Hovedbanen bestå av Gul+Rød sløyfe. Medlemssløyfen vil fortsatt være Blå sløyfe. 
Les mer

Banestatus 25.mai

Vi jobber fortsatt på spreng med å få etablert gress på greenene som er rammet av isbrann.
Les mer

Banestatus 18.mai

Det jobbes iherdig med å få banen klar for spill. Vi åpner 9 hull mandag 21. mai for medlemmer med fri spillerett.
Les mer

Banestatus og åpning

Siste dagers varme har hatt god effekt, og vi vil være klare til å åpne 9 hull for medlemmer mandag 21.mai.
Les mer

Banestatus 9.mai

Siste dagers varme vær har hatt god effekt på fairwayene, mens greenene dessverre henger noe etter.
Les mer
Banestatus Haga Golfklub

Banestatus 3. mai

Nå nærmer det seg baneåpning etter en lang og tøff vinter. Tålmodighet blir et viktig stikkord i ukene fremover.
Les mer
X