Baneprosjekt

Status juli 2017

 

Tekst: Erik Solberg

 

Baneprosjektet er i ferd med å bli fullført og etter at Rød sløyfe åpnet som medlemssløyfe i forrige uke, er nå alle 3 sløyfer i spill.

 

Etter noe tids planlegging ble prosjektet startet opp tidlig på våren 2014 og har pågått kontinuerlig siden den gang. I skrivende stund gjenstår kun noen mindre arbeider i forbindelse med legging av noe ferdiggress og drenering av en bunker på Rød 7.

 

Alt i alt har vi lagt ned over 25 km med drenering, bygget om en rekke bunkere (vi har alt i alt 18 færre bunkere enn før ombyggingen startet), bygget om flere greener og teesteder og gjort en del større og mindre endringer på dammer, bekker og greenområder.

 

Da baneprosjektet startet ble det bestemt at banen skulle få en såkalt «inland links» karakter. I praksis ville dette innebære en bane bygget på sandjord, med relativt få trær og dypere bunkere enn hva vi hadde før. Og ikke minst en bane som spilles på relativt harde fairways og greener.

 

I etterkant vil vi arbeide kontinuerlig med finish og utbedringer etter anleggsarbeidet hvor mange tunge maskiner har vært i kontinuerlig bruk. Vi vil selvsagt også prioritere gressvekst på alle områder i tillegg til spilleflatene.

 

Nedenfor oppsummerer vi arbeidet som har blitt gjort med de 3 sløyfene:

 

Blå sløyfe har fått 24 nye bunkere, 3 nye greenområder, vi har lagt ny drenering på de aller fleste fairways, 2 nye teesteder, palisadebekk foran Blå 3 og en nyrenovert dam på Blå 8. Det ble dessverre brukt en mindre god vekstjord på visse greenområder på blå sløyfe, noe som resulterte i tregere gressvekst. Disse områdene er blitt behandlet med vertikalskjæring, toppdressing og støttesåing.

 

Gul sløyfe ble ferdigstilt våren 2017 og har fått 22 nye bunkere, vi har lagt ny drenering av 7 fairways, 3 nye teesteder og 2 nye/utbedrede trepalisader ved vanndammene på Gul 4 og Gul 7. Både Gul og Blå sløyfe har begge fått mer karakter og et langt mer spennende layout etter ombyggingen.

 

Rød sløyfe ble ferdigstilt i løpet av juni 2017 og har akkurat blitt åpnet for medlemsspill. Rød sløyfe har i alt fått 12 nye bunkere og drenering på 7 fairways. Dammen på Rød 1 har blitt utvidet for å øke det totale vannreservoaret, bekken på Rød 7 er lagt i rør for utvidelse av fairwayen på høyre side, og det samme er gjort for bekken (grøften) på Rød 6. En rekke greenområder er bygget om. Greenbunkerne på Rød 9 skal ikke bygges om før etter sesongslutt.

 

Hvordan oppsummerer vi prosjektet så langt?

 

Forutsetningene for prosjektet endret seg noe siden oppstart og fokus skiftet noe fra greener til mer fokus på kvaliteten på fairways. Initialt var det feil byggede greener og drenering på fairway som var hovedgrunn til prosjektet. Men da vi etter hvert fikk bukt med det basiske vannet ble også greenene mye bedre og mer stabile. Mange av de gamle greenene har vist seg stabile og blir derfor nå ikke bygget om. Å bygge om greener er krevende og det tar tid innen gressrøttene går dypt og derfor er de nye greenene mer ømtålige for tørke og sykdommer. Dreneringen som nå er gjort på fairways vil være nyttig og nødvendig for fairwayene men nå gjelder det å sande og vertikalskjære ekstremt mye i alle årene fremover.

 

Vi er fornøyde med de nye bunkerne som både estetisk og funksjonelt er bedre enn de gamle. De er gjennomgående også mer i spill enn de gamle. Vi synes også at dreneringen av fairwayene har vært vellykket og vi kan allerede nå se at banen tåler bedre regn og vi kan åpne banen raskere etter uvær.

 

Vi er svært godt fornøyd med samarbeidet med banearkitekt, Johan Benestam. Vi vil også framover ha et tett samarbeide med Benestam for å få til den finish og standard som vi ønsker, herunder justere enkelte forhold som vi ikke er 100% fornøyd med, bestemme klipping av fairways og utarbeide en plan for beplantning mellom hullene.

 

Kostnadene for baneprosjektet er tatt over driften og vi har holdt de budsjetter vi har satt opp. Totalt er det brukt i overkant av 10 mkr. på baneprosjektet når vi ser bort fra arbeidstiden som våre egne ansatte og sesongarbeidere har lagt ned.

 


VEDLEGG:

 

1. Tegninger Rød sløyfe 2017

 

2. Banerapport fra Stefan Schon, Banesjef Miklagard/Tidl Banesjef Haga 2009

 

3. Banerkitekt J. Benestams platsbesok och brev till medlemmar, 12.oktober 2016

 

4. Baneprosjektet, Plan rød sløyfe 2016-2017 og Vedlikeholdsplan 2017


Baneprosjekt, Nov-des 2016

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar

 


Handlingsplan baneprosjekt 2016

Haga Golfklubb – Utredning av utbedringsalternativer 2014


Banestatus, læring og fremdrift

Baneforholdene var ikke tilfredsstillende i år, fremfor alt på vårparten. Det var ikke en optimal vinter og heller ikke en optimal vår men vi gjorde selv noen feilvurderinger som burde vært unngått. Det er vi meget lei oss for og vi jobber hardt for å vise frem en bane i 2017 vi kan være stolte av. Hovedfeilene som vi selv må ta ansvar for, og som vi også har satt i gang tiltak for er:

Sand: For 7 år siden begynte Haga å betraktelig redusere topdressing (sand) av spilleflater. Hagas jordsmonn har mye leire som trenger mye sand for å skape gode vekstforhold for gress. Vi begynte derfor nå i høst med å kraftig øke topdressing av både fairwayer, greenområder og delvis også semirough. Det kommer vi å fortsette med hvert år fremover og sammenlignet med de siste årene vil vi øke fra 400 til 1600 tonn sand per år.

Gjødsling: Gjødselprogrammet har ikke fungert , fremfor alt på fairwayene. Vi endret derfor i år tilbake til basic og gjødsler heretter både økologisk og med granulat. Gjødsel programmet blir sjekket med Stefan Schøn og jordtester tas regelmessig.

Vertikalskjæring: Vi har vertikalskjært fairwayene men ikke nok. Derfor har vi kjøpt inn markedets beste vertikalskjæringmaskin. Vi kommer til å vertikalskjære alle spilleflater, rough inkludert, flere ganger per år.

Sprøyting: I år burde vi startet tidligere med sprøyting av ugress.

Greener på Blå 3 og 4 var ikke spillbare pga algeangrep. Dette brukte vi for lang tid å få bukt med. Vi har nå funnet rett metode for å unnvike alger og åpner neste sesong med fullverdige greener på blå 3 og 4. Greenene på Gul 1, 2 og blå 9 var heller ikke optimale under sesongen. Disse greenene trenger dog tid å sette seg og vil få et separat vedlikeholdsprogram.

Vi var ikke fornøyde med hastigheten på greenene i år. Til neste år vil greenene bli både luftet og vertikalskjært oftere for å få ned klippehøyden. Vi kommer også til å klippe greener primært med singelklippere da resultatet blir bedre enn med større maskiner.

 

Alt i alt er det mye å forbedre til 2017 sesongen. Vi har innført tøffere rutiner og system for forberedelse av sesong, bestillinger og leveranser av banemateriell samt sikring av personal. Vi føler nå at vi er meget godt rustet for 2017 sesongen og har alt klart for å gjøre en bedre jobb. Som alltid vet man aldri hvordan vinter og vår utvikler seg, men vi er meget optimistiske og har planen klar. Minst like viktig er det at vi har en backup plan klar hvis ikke hovedplan fungerer. Vi har også bestilt mye større mengder ferdiggress for å sikre grønne spilleflater og vil nyså minimalt. 90% av mannskapet er i boks, og gjødsel, sand og annet materiell er bestilt.

 

Hvordan oppsummerer vi prosjektet så langt og hva har vi lært?

Forutsetningene for prosjektet endret seg siden oppstart og fokus har nå dreid fra greener til mer fokus på fairway. Initialt var det dårlige greener og drenering på fairway som var hovedgrunn til prosjektet. Men da vi etter hvert fikk bukt med det basiske vannet ble også greenene mye bedre og mer stabile. Mange av de gamle greenene har vist seg stabile og blir derfor nå ikke bygget om. Å bygge om greener er krevende og det tar tid innen gressrøttene går dypt og derfor er de nye greenene mer ømtålige for tørke og sykdommer. Derimot har ikke fairwayene utviklet seg positivt og det er nå blitt hovedfokus i prosjektet. Dreneringen som er gjort vil være nyttig og nødvendig for fairwayene men nå gjelder det å sande og vertikalskjære ekstremt mye i alle årene fremover.

 

Vi er fornøyde med de nye bunkerne som både estetisk og funksjonelt er bedre enn de gamle. Vi synes også at dreneringen av fairwayene har vært vellykket og vi kan allerede nå se at banen tåler bedre regn og vi kan åpne banen raskere etter uvær.

Vi er fornøyde med samarbeidet med banearkitekt, Johan Benestam, men ser at vi burde hatt Johan mer på plass for å sikre rett oppfølging og beslutninger. Derfor vill vi ha tettere kommunikasjon og oppfølging med Benestam fremover og i tillegg har vi tatt inn Stefan Schøn, banesjef Miklagard, som ekstern konsulent for å sikre viktige beslutninger. Les gjerne lenger ned personlige kommentarer fra Stefan og Johan om Haga og baneprosjektet.

Kostnadene for baneprosjektet er tatt over driften og vi har holdt de budsjetter vi har satt opp. Totalt er det brukt ca. Kr. 6,5 Mill på baneprosjektet så langt. De store besparelsene har vært at vi har gjort alt selv og kjøpt inn maskiner isteden for å leie. Disse maskinene vil bli solgt når vi ikke har bruk for dem lenger. Tidsmessig er v i rute. Vi avslutter baneprosjektet i 2017 og da har vi tatt en sløyfe per år, hvilket var planen.

 

Status sløyfer baneprosjekt

Blå sløyfe er ferdig og har fått 24 nye bunkers, 3 nye greenområder, ny drenering på 7 fairways, 2 nye tees, palisadebekk og nyrenovert damm. Det ble brukt en mindre god vekstjord på visse områder på blå sløyfe som resulterte i tregere gressvekst. Disse områdene er blitt behandlet med vertikalskjæring, topdressing og stødsåing. De vil få samme behandling i 2017. Greener på blå 3 og 4 blir åpnet igjen til sesongstart 2017.

 

Gul sløyfe ble ferdigstilt på høsten i 2016 og har fått 22 nye bunkere, drenering av 7 fairwayer, 3 nye tee og 2 trepalisader ved vanndammer. Gul og Blå sløyfe har begge fått mer karakter og bedre layout etter ombyggingen. Det tar dog litt tid å få alle nye områder til å gro tilfredsstillende, men i 2017 vil Gul sløyfe være intakt og klar for hovedbanen.

 

Rød sløyfe er godt i gang og Bally og gravemaskinen har allerede laget 12 nye bunkere på Rød 1, 2, 7, 8 og 9. Dammen blir også utvidet for å øke vannreservoaret. Som nevnt tidligere vil vi ikke bygge nye greener på Rød sløyfe. Vi ønsker å bruke mest mulig fokus på generelt vedlikehold og forbedring av fairwayer på alle sløyfer og vil derfor kun gjøre om drenering og bunkere på Rød sløyfe. Planen er å være ferdig med arbeid på Rød sløyfe til sesongstart 2017 og målsetting er at Rød sløyfe skal danne en fullverdig medlemssløyfe hele neste sesong.


Status desember 2016

Resultat og målsettinger Undersøkelse ”golfspilleren i sentrum”

 

Undersøkelsen gjøres tre ganger i året der 1/3 av medlemmene får besvare hver gang. Svarene gis med karakter 1-10 der 1 er dårligst og 10 er best.

Score Snitt Norge Mål 2017 Mål 2018
Bane 63 74 72 76
Teesteder 62 70 70 73
Fairwayer 38 75 65 74
Rough 61 73 68 73
Bunkere 63 66 70 75
Greener 65 75 73 77
Vedlikehold 50 81 77 83
Flyt 67 73 70 73
Layout 68 84 75 80
Baneinfo 78 75 78 78

(67% mener hastighet på greener er for langsom)

 

Vi måler oss mot snittet Norge på baner som bruker samme undersøkelse. Snittmedlemmet på Haga golfklubb har nok litt høyere krav og forventninger enn gjennomsnittsgolferen i Norge. Det kan muligvis prege svarene noe.

Våre målsettinger er at å være over gjennomsnitt i Norge på samtlige parameter. På et par områder skal vi forbedre oss markant allerede neste år. På andre områder, som teks. Fairway, må vi ha tålmodighet innen ønsket kvalitet er nådd.

Status per 12/10-15

 

Vi har nå kommet over halvveis i vårt baneprosjekt og så langt er vi fornøyde. Vi mener at vi får mye igjen for pengene, mye takket være at vi gjør alt selv. Det meste har så langt gått etter planene. Dreneringen har fungert bra og de nye greenene ser lovende ut. Bunkerne mener vi gir banen et estetisk løft.

 

Vi har en ambisjon om å forvandle Haga til en inland links/heathland bane og vi mener at vi er langt på vei. Greenområdene er nå klippet mye kortere og ”fringen” skal på sikt helt vekk til fordel for store kortklipte greenområder der man kan chippe eller putte ballen mot hullet. For å få det riktige inland links preget er vi nødt til å øke mengden av dressing med mer sand for å få den ønskede turfen.

 

Vi har denne sesongen hatt problemer på blå sløyfe med vekstjorden som ble brukt i rough og rundt greenområder. Gresset har ikke villet gro og vi har etter hvert skiftet jordblanding, og det har gitt et bedre resultat. Vi følger tidsplanen relativt bra, men på grunn av en dårlig vår og tunge regnperioder har tidsskjemaet på gul sløyfe blitt noe forskjøvet. Vi regner likevel med å ta dette igjen i høst/vinter.

 

Banearktiekt Benestam er fornøyd med arbeidet og kommer hit den 5. november for å gjøre den videre detaljplanleggingen sammen med oss.

 

Vi har et årlig budsjett på NOK 3,5 mill, som vi holder. Vi jobber hardt for å holde kostnadene nede slik at vi kan ta denne investeringen over driften.

 

En viktig konklusjon og beslutning er at vi fortsetter med Rød og Blå sløyfe til våren i 2016. Dette for å åpne banen med en bra 18 hulls bane uten tydelige tegn på endringer eller manglende gressområder. Når så gul sløyfe har vokst til seg vil vi endre 18 hulls banen til Blå og Gul, og sette i gang det videre arbeidet med baneprosjektet på rød sløyfe (som da blir medlemssløyfen).

 

For øvrig så anbefaler vi dere til å se på Handlingsplanen (se link ovenfor)

 

Mvh
Claes Gunnarson
Daglig leder

Baneombygging Gul Sløyfe

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank
X