Banemerking og spill

GURDet er fortsatt til dels store anleggsarbeider på Blå sløyfe (Banens hull 10-18), og vi har siden åpningen spilt med ballplassering, og områder merket som GUR. Dette kan skape både forvirring og usikkerhet i forhold til dropping, plassering og hvorvidt banen vår er handicaptellende.

 

Ballplassering
Inntil alle fairways er uten anleggsarbeid spilles det med ballplassering innenfor 1 køllelengde på kortklippet område* på alle 18 hull.

En ball som ligger på et kortklippet område på spillefeltet, kan løftes uten straff og rengjøres. Før ballen løftes må spilleren merke ballens posisjon. Etter at ballen er løftet, må han plassere den på et sted innenfor en køllelengde og ikke nærmere hullet enn der den opprinnelig lå, som ikke er i et hinder og ikke på en puttinggreen.

En spiller kan bare flytte sin ball én gang og den er i spill når den er plassert (regel 20-4).

 

* Kortklippet område betyr ethvert område på banen, inklusive stier gjennom roughen, klippet i fairwayhøyde eller kortere.

 

Bunker GUR

Områder uten etablert gress rundt bunkere er merket med blå pinne med hvit topp, og har spilleforbud

GUR
Områder uten etablert gress er merket med blå pinner med hvit topp, og har spilleforbud.
På de områder det kun står 1 slik pinne gjelder merkingen hele området med nytorvet/nysådd gress, og er å anse som GUR med spilleforbud.
Spilleren skal sammen med markør, vurdere hvor stort GUR området er.
Hvis ballen ligger i GUR med spilleforbud må spilleren løfte ballen og droppe den uten straff innenfor en køllelengde fra og ikke nærmere hullet enn det nærmeste punktet for fritak. Hvis ballen da blir liggende på fairway kan ballen plasseres i henhold til ballplasseringen som gjelder. (Se over)

 

ALLE bunkerne er nå i spill, men: Områder uten etablert gress rundt bunkere er merket med blå pinne med hvit topp, og har spilleforbud. Se bildet

 

Endinger, merking av hindere på Blå sløyfe:

Hull 11 (Blå 2) er OB hele høyre side, vannet foran green er rødmerket. (Ingen droppesone)

Hull 12 (Blå 3) er merket som rødt sidevannshinder på hele høyre side. Bekken foran green er rødmerket. Området foran bekken er GUR med spilleforbud. Ball som ligger i rødt må droppes i forkant av GUR området.

Hull 13 (Blå 4) er merket som rødt sidevannshinder på hele høyre side og rundt green.

 

Handicaptellende

Det har kommet spørsmål fra medlemmer og andre om banen er handicaptellende med alt arbeidet på banen, og siden vi spiller med ballplassering. Noen har derfor etterspurt hvilke kriterier som gjelder.

Vi følger EGA Handicap System, og ballplassering og mye GUR er ikke grunner for at en bane ikke skal være handicaptellende.
I linken nedenfor finner dere kriteriene for når en bane er hcp tellende på side 8. I samme link på side 4 står det om ballplassering, og at en bane likevel er handicaptellende.

Klikk her for mer informasjon om EGA Handicap System 

Vi har også hatt NGFs Forbundsdommere på befaring, og de var ikke i tvil om at banen er hcp tellende, og hcp skal reguleres.

 

Kristin Julie Klæboe
TurneringsansvarligX