Årsrevisjon av handicap

I tråd med EGA Handicap System utfører Haga Golfklubb en handicaprevisjon for alle sine medlemmer (med hjemmeklubb i Haga) ved hvert årsskifte. Årsrevisjonen for 2018 er nå gjennomført. Den gjøres ved hjelp av en automatisk utregning, som ser på hver enkelt spillers scorearkiv i GolfBox, og gjør en beregning av handicapet ut i fra dette.

 

Hensikten med en handicaprevisjon er å justere en spillers handicap som ikke reflekterer spillerens scoringpotensial i forhold til handicap, og om det dermed er behov for en justering av handicapet. Etter beregningen kan en spiller få et nytt justert handicap eller bli stående med det samme handicap som ved sesongslutt. Avhengig av hvor mange runder man har registrert i GolfBox, får man enten et EGA handicap eller et EGA turneringshandicap.

 

Alle medlemmer får beskjed via sin personlige profil i GolfBox om resultatet av årsrevisjonen for sitt handicap. Der kan man også se utregningen som beregner handicapet. Det er kun runder registrert i GolfBox som blir tatt med i revisjonen, og husk: Jo flere handicaptellende runder du legger inn (gode og dårlige) i GolfBox, jo mer korrekt blir handicapet ditt.

 

Årets revisjon viser at over 70 av våre medlemmer har fått sine handicap regulert +1 til +3, mens kun 3 medlemmer er regulert ned med -1 til -3.

Godt over 400 har registrert tilstrekkelig med score og har beholdt samme handicap som ved sesongslutt.

Dessverre har over 800 av våre medlemmer 3 eller færre score registrert. I tillegg er det også over 50 som har 7 eller færre score registrert de siste 2 sesonger. De færreste i disse 2 gruppene vil dermed ha korrekte handicap.

 

Vi gjentar anbefalingen om at alle registrerer så mange score som overhodet mulig, for å kunne vedlikeholde et korrekt handicap. Husk at det er like viktig å registrere de dårlige, som de gode rundene!

 X