Årsmøtepapirer

Viser til innkalling til årsmøte i Haga Golfklubb sendt pr. e-post 15.1.2016 og publisert på hjemmesidene samme dag.
Årsmøtet avholdes i klubbhuset på Haga, onsdag 16.3.2016, kl. 18:00.
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av HGK i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

 

Du kan laste ned årsmøtedokumentene på lenkene nedenfor.
Papirversjon kan også hentes i administrasjonens kontortid mellom 08:00 og 16:00.

 

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Styret i Haga Golfklubb

 

Forretningsorden

 

Årsmøte_2016_Haga_Golfklubb_årsmøtedokumenter

 

Klubblov_Forhåndsgodkjent2.2.2016X