Årsmøte og Generalforsamling

ÅRSMØTE HAGA GK

 

Til medlemmer i Haga Golfklubb,
Viser til innkalling til årsmøte i Haga Golfklubb sendt pr. e-post og publisert på våre hjemmesider, www.hagagolf.no i henhold til klubbloven.
Årsmøtet avholdes i klubbhuset på Haga, onsdag 8. mars kl. 18:00. Registrering fra kl. 17:00.

 

ÅRSMØTEDOKUMENTER_Haga Golfklubb

KLUBBLOV  Haga Golfklubb

FORRETNINGSORDEN

 

Papirversjon kan også hentes i administrasjonens kontortid mellom 08:30 og 16:00.
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.


GENERALFORSAMLING HAGA GOLF AS

 

Til aksjonærer i Haga Golf AS,

 

Ordinær generalforsamling i Haga Golf AS avholdes på klubbhuset på Haga onsdag 8. mars 2017, kl. 19:15.

 

INNKALLING GF Haga Golf AS_8.3.2017_KorrigertVers.3

FULLMAKTSSKJEMA

PROTOKOLL_GF_2016_HagaGolfAS_Signert

FORRETNINGSORDEN

 

På generalforsamlingen vil det bli behandlet flere forslag til valg og vedtektsendringer. Det er etter styrets oppfatning svært viktig at våre aksjonærer gjør seg opp en mening om disse forslagene og stemmer, enten ved at man selv møter opp eller ved å sende fullmakt til styret, enten i form av et bundet mandat eller som «in blanco» fullmakt.

 

Vær oppmerksom på at det er årsmøte i Haga Golfklubb fra kl. 18:00 og at generalforsamlingen først starter kl. 19:15. Registrering fra klokken 17:00. Vennligst møt opp i god tid, da registreringen kan ta noe tid.
Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å registrere stemmer og/eller fullmakter etter at møtet er satt.

 

 


5.januar 2017

 

Årsmøtet i Haga Golfklubb avholdes onsdag 8. mars 2016, kl. 18:00 i klubbhuset på Haga.

Vær oppmerksom på at forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, vil være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Formell innkalling til årsmøtet ble publisert 1. uken i januar 2017.

 

Til informasjon vil årets generalforsamling i Haga Golf AS avholdes samme dag, onsdag 8. mars 2016, ca kl. 19:15 i klubbhuset på Haga.

Innkalling til generalforsamling sendes senest en uke før møtet skal holdes og vil angi de saker som skal behandles.

Vær oppmerksom på at forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

 X