Årsmøte Haga GK

Årsmøte | Generalforsamling

Referat etter Årsmøte i Haga Golfklubb og Generalforsamling i Haga Golf AS

 

Årsmøte i Haga Golfklubb og Generalforsamling i Haga Golf AS ble avholdt i klubbens lokaler den 7. mars. Til Årsmøte var det 56 medlemmer til stede, og på Generalforsamlingen var 87 stemmer representert. 

Årsmøte Haga Golfklubb

 

For fullstendig innkalling og årsmøtedokument, se nedenfor.

 

Årsmøtet godkjente styrets- og komiteenes beretninger, regnskap for 2017 og budsjettet for 2018. Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling fra klubbens medlemmer. Kontingent for 2018 og 2019 var fastsatt av årsmøtet i 2017 til 700 kr.

 

For Haga Golfklubb ble følgende nytt styre valgt:

Kirsten Fuglseth, leder
Halvor Skou, nestleder
Lars Rønnov, styremedlem
Karin Francke, styremedlem
Stephan Rubensson, styremedlem
Emil Ekblom, varamedlem
Henrik Stenholt, varamedlem

 

Daglig leder, Erik J. Solberg holdt en statusorientering mellom årsmøtet og generalforsamlingen.

PROTOKOLL ÅRSMØTE
Kirsten Fuglseth, styreleder Haga Golfklubb

Ny styreleder i Haga GK, Kirsten Fuglseth

Årsmøte Haga GK

Generalforsamling Haga Golf AS

 

For fullstendig innkalling og generalforsamlingsdokument, se nedenfor.

 

Generalforsamlingen godkjente styrets beretning og regnskap for 2017 samt budsjettet for 2018. Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling fra selskapets aksjonærer. Styret la fram forslag om henholdsvis overgang fra VPS-registrering av aksjer til aksjebok og endring av exit-ordningen fra 2 til 1 år. Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.

 

For Haga Golf AS ble følgende nytt styre valgt:

Terje Gausel, leder
Bobby Bastviken, styremedlem
Ann Kristin Skretteberg, styremedlem
Peter Molthe, styremedlem
Halvor Skou, styremedlem, utpekt fra Haga Golfklubb
Gry Rolstad Borg, varamedlem

I tillegg vil et styremedlem og et varamedlem bli utpekt fra Haga Golfklubb på klubbens første styremøte i april.

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING
Årsmøte Haga GK

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE HAGA GOLFKLUBB

 

Viser til innkalling til årsmøte i Haga Golfklubb sendt pr. e-post til medlemmer i Haga GK. Årsmøtet avholdes i klubbhuset på Haga, onsdag 7. mars kl. 18:00. Registrering fra kl. 17:00.

 

Papirversjon kan også hentes i administrasjonens kontortid mellom 09:00 og 16:00.
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING HAGA GOLF AS

 

Ordinær generalforsamling for aksjonærer i Haga Golf AS avholdes på klubbhuset på Haga onsdag 7. mars 2017, kl. 19:15.

På generalforsamlingen vil det bli behandlet forslag til valg og vedtektsendringer.

 

Vær oppmerksom på at:
– Årsmøte i Haga Golfklubb er fra kl. 18:00 og generalforsamlingen først starter kl. 19:15.
– Registrering er fra klokken 17:00. Vennligst møt opp i god tid, da registreringen kan ta noe tid.
– Det ikke er mulig å registrere stemmer og/eller fullmakter etter at møtet er satt.X