Årsmøte | Generalforsamling

ÅRSMØTE HAGA GOLFKLUBB

 

Viser til innkalling til årsmøte i Haga Golfklubb sendt pr. e-post til medlemmer i Haga GK. Årsmøtet avholdes i klubbhuset på Haga, onsdag 7. mars kl. 18:00. Registrering fra kl. 17:00.

 

Papirversjon kan også hentes i administrasjonens kontortid mellom 09:00 og 16:00.
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

GENERALFORSAMLING HAGA GOLF AS

 

Ordinær generalforsamling for aksjonærer i Haga Golf AS avholdes på klubbhuset på Haga onsdag 7. mars 2017, kl. 19:15.

På generalforsamlingen vil det bli behandlet forslag til valg og vedtektsendringer.

 

Vær oppmerksom på at:
– Årsmøte i Haga Golfklubb er fra kl. 18:00 og generalforsamlingen først starter kl. 19:15.
– Registrering er fra klokken 17:00. Vennligst møt opp i god tid, da registreringen kan ta noe tid.
– Det ikke er mulig å registrere stemmer og/eller fullmakter etter at møtet er satt.X