Årsmedlemskap

 

Dette er et medlemskap for deg som ikke spiller så mye golf eller akkurat har begynt med golf.
Med dette medlemskapet får du et medlemskap i Haga GK med innlogging til egen profil i GolfBox, samt flere andre muligheter. 

 

Årsmedlemskapet for 2019 koster kr. 1950,-. I dette beløpet utgjør kr. 700,- avgiften for ordinært senior medlemskap i Haga Golfklubb. I prisen for årsmedlemskapet inkluderer vi 2 greenfee-billetter til hovedbanen. OBS! I tillegg vil det før sesongstart faktureres et restaurantforskudd på kr. 600,-. Innbetalt forskudd registreres som et “gavekort” i kafeens kassesystem og benyttes til kjøp av alle varer i kafeen, ved at medlemmet oppgir navn og medlemsnummer før betaling. Den enkelte transaksjon avregnes deretter mot gavekortet på kr. 600,-.

 

Rettigheter og plikter:

 • Nasjonal klubbtilhørighet med innlogging til egen profil i Golfbox.
 • Medlemskap i Haga Golfklubb, men ikke fri spillerett på Haga golfbane eller Nordhaug golfbane.
 • 2 greenfeebilletter til hovedbanen på Haga (kan ikke brukes på medlemsløyfen).
 • Rett til å delta i alle klubbturneringer, mot betaling av ordinær greenfee. (Aksjonærer og leietagere har prioritet ved fulltegning.)
 • Tilgang til Fjogstad treningsområde.
 • Adgang til å delta på medlemstrening. (Aksjonærer og leietagere har prioritet ved fulltegning.)
 • 3 dagers starttidsbooking i Golfbox, på lik linje med en ordinær greenfee-gjest.
 • Krav for medlemskap er et handicap på maks 54. Dokumentasjon på gjennomført VTG-kurs må kunne forevises.
 • Ved spill sammen med aksjonærer, permanente leietagere eller årsleietagere, betales gjestegreenfee etter gjeldende regler.
 • For øvrig betaler du ordinær greenfee ved spill på Haga Golfbane.
 • Oppsigelse av medlemskapet må gjøres skriftlig innen 31.12. 
 • Innbetaling av restaurantforskudd på kr. 600,-.
X