Årets seniorgolfer 2015

På årets siste innegolf med påfølgende julelunch på Toppgolf 17. desember ble Ellen Røssum litt forsinket, overrakt premie for beste utegolfer for senior for 2015. Det er første gang en kvinne vinner denne mannsdominerte gruppen, og det med god margin til nr 2, som ble nyvalgt leder i seniorkomitéen, Bjørn F. Stenvik. Han hadde selv gleden av å overrekke førstepremien til Ellen (bildet), til stor applaus fra de 26 andre senior herrene.

Inneturneringen i forbindelse med julelunchen ble vunnet av Ole Aabel med 42 poeng. Simulatorgolfen fortsetter i vinter, hver torsdag kl 09:00 på Toppgolf. Påmelding i Golfbox.

På vegne av seniorkomite

A. Mona EvjuX