Allmøte og foredrag

Seniorkomiteen inviterer Hagas seniorgruppe til allmøte på Haga den 29. oktober kl 19:00.
I den anledning ønsker vi også velkommen til ”annerledes” egenmedisinering. Av, for og mot det Dr Følsomlien omtaler som humørsvingninger.

Espen Olafsen - DR Følsomlien

 

Lykkepille uten bivirkninger

 

Etter det offisielle programmets avslutning, kåserer Dr. Følsomlien, alias Espen Olafsen, som er daglig leder i Norsk Senior Golf, om hvordan golfballen – også kjent som lykkepille uten bivirkninger – gir effekt på helse og humør.
Dr. Følsomlien er mangeårig sjefslege ved Radiohospitalet – et humørsykehus. Han stiftet Leger uten Genser, laget glad-pillen Gløttasol og har siden 1995 behandlet og holdt liv i Will-i-Røret, som gir millioner av P4s lyttere en god start på dagen. Foredraget er et samarbeid mellom seniorkomiteen i Haga GK og Norsk Senior Golf. ”Innleggelse” er gratis, gjerne i følge med støtte-kontakt eller andre venner og kjente som er interessert i ta bedre vare på helsa og humøret.

 

Program:
1. Velkommen
2. Seniorkomiteens formål
3. Utesesongen 2015 – kort orientering
4. Innesesongen 2015/2016 på Toppgolf
5. Baneprosjektet – kort oppdatering ved daglig leder Claes Gunnarson
6. Valg av medlemmer til seniorkomiteen. Seniorkomiteen har i dag følgende medlemmer: Per A. Jenssen (leder), Arne Chr. Dehli (nestleder), Bjørn Wiel (kasserer),  Bjørn F. Stenvik, Bjarne O. Mathiesen, Astrid Mona Evju, Hans Petter Andreassen, Ellen Røssum,  Karl E. Sandøy. I tillegg bidrar Ole A. Aabel som «teknisk rådgiver» ifbm turneringsplanlegging og gjennomføring.
Bjørn Wiel og Hans Petter Andreassen ønsker etter mangeårig innsats avløsning. Seniorkomiteen foreslår Per Arne Helland og Tore Strøm Gundersen som kandidater til nye medlemmer av seniorkomiteen. Komiteens øvrige medlemmer er innstilt på å ta et år til.

7. Eventuelt
8. Foredraget «Lykkepillen uten bivirkninger» ved Espen Olavsen

 

Vi gleder oss til å se deg!

 

Påmelding til allmøte skjer via GolfBox innen 22. oktober

KLIKK HER FOR PÅMELDING

 

Med vennlig hilsen

seniorkomiteen Haga GK

 

Per A. JenssenX