Bli aksjonær i Haga Golf 

Som aksjonær får du flere aksjonærfordeler som årsleietagere og årsmedlemmer ikke oppnår; herunder eksklusiv tilgang til egen 9-hulls bane (aksjonærsløyfen), utvidet bestillingstid for spill på banen (10 dager før, eventuelt også med gjester), mulighet for egen aksjonærturnering, fordelaktig spill på andre baner gjennom særegne avtaler, gunstig leie av selskaps- eller møteroms-fasiliteter i klubbhuset, samt gunstigere pris på skifte av dekk. Aksjonærene har møte- og stemmerett på Generalforsamlingen og Årsmøtet. Som aksjonær er du aksjonær og medlem til du selger/overfører aksjen til en annen.

 

En spillerettighet på Haga er knyttet opp til en aksje, som igjen eies av en aksjonær i Haga Golf AS (enten privatperson eller firma). Aksjen er registrert i aksjeeierbok ført av Aksjeservice AS for Haga Golf AS. Aksjen er fritt omsettelig, både for salg og utleie. En aksje kan kjøpes av en nåværende aksjonær eller av Haga Golf.

 

Ønsker du å bli aksjonær i Haga kan du enten kjøpe en aksje av en våre medlemmer som ønsker å selge sin aksje.
Nettsteder hvor golfaksjer annonseres er Finn.no og Golfsiden.no

Du kan også kjøpe direkte av Haga Golf. Send oss en forespørsel via knappen nedenfor.

Kontakt oss

Salg / Kjøp av aksje i Haga Golf 

Skal du som aksjonær selge aksjen din er første steg å skaffe en kjøper. Nettsteder som benyttes til annonsering er Finn.no og Golfsiden.no

Forutsetning for å selge aksje er:

  • Alle økonomiske og sportslige forpliktelser ovenfor Haga Golf AS og Haga Golfklubb er i orden.
  • Transportskjemaet fylles ut og signeres av begge parter og sendes på e-post tiadm@hagagolf.no eller pr. post til Haga Golf, Griniveien 315, 1356 Bekkestua.
  • Selger og kjøper vil motta endringsmelding om at aksjen er flyttet.
  • Bekreftelse fra Haga på salget, sendes selger.
  • Bekreftelse på kjøpet og medlemsinformasjon fra Haga, sendes kjøper.

 

Haga Golf AS forholder seg alltid til aksjonæren som er registrert som eier, ved fakturadato.
Årsavgift faktureres en gang i året, normalt i februar-mars. Årsavgiften for 2018 er på kr. 11.150,-.
Et transport- og administrasjonsgebyr på kr 1.000,- faktureres overtagende aksjonær (kjøper) i etterkant av innmeldelsen.

X