Bli aksjonær i Haga Golf 

Som aksjonær får du flere aksjonærfordeler som årsleietagere og årsmedlemmer ikke oppnår; herunder utvidet bestillingstid for spill på banen (7 dager før), mulighet for egen turnering, fordelaktig spill på andre baner gjennom særegne avtaler, gunstig leie av selskaps- eller møteroms-fasiliteter i klubbhuset, samt gunstigere pris på skifte av dekk. Aksjonærene har møte- og stemmerett på Generalforsamlingen og Årsmøtet. Som aksjonær er du aksjonær og medlem til du selger/overfører aksjen til en annen.

 

En spillerettighet på Haga er knyttet opp til en aksje, som igjen eies av en aksjonær i Haga Golf AS (enten privatperson eller firma). Aksjen er registrert i VPS (verdipapirsentralen) på aksjonærens egen VPS-konto og hefter for en spillerett. Aksjen er fritt omsettelig, både for salg og utleie. En aksje kan kjøpes av en nåværende aksjonær eller av Haga Golf.

 

Ønsker du å bli aksjonær i Haga kan du enten kjøpe en aksje av en våre medlemmer som ønsker å selge sin aksje.
Nettsteder hvor golfaksjer annonseres er Finn.no og Golfsiden.no

Du kan også kjøpe direkte av Haga Golf. Send oss en forespørsel via knappen nedenfor.

Kontakt oss

Salg / Kjøp av aksje i Haga Golf 

Skal du som aksjonær selge aksjen din er første steg å skaffe en kjøper. Nettsteder som benyttes til annonsering er Finn.no og Golfsiden.no

Forutsetning for å selge aksje er:

  • Alle økonomiske og sportslige forpliktelser ovenfor Haga Golf AS og Haga Golfklubb er i orden.
  • Kjøper må ha egen VPS-konto, slik at aksjen kan overføres fra selger til kjøper.
  • Transportskjemaet fylles ut og signeres av begge parter og sendes til selgers kontoførende bank, av selger. De fleste banker tar i mot scannet PDF på e-post.
  • Kopi av skjemaet sendes til Haga, enten på e-post tiadm@hagagolf.no eller pr. post til Haga Golf, Griniveien 315, 1356 Bekkestua.
  • Selger og kjøper vil avhengig av behandlingstid i bank, motta endringsmelding om at aksjen er flyttet.
  • Bekreftelse fra Haga på salget, sendes selger.
  • Bekreftelse på kjøpet og medlemsinformasjon fra Haga, sendes kjøper.

 

Haga Golf AS forholder seg alltid til aksjonæren som er registrert som eier, ved fakturadato.
Årsavgift faktureres en gang i året, normalt i februar-mars. Årsavgiften for 2018 er på kr. 10.550,-.
Et transport- og administrasjonsgebyr på kr 1.000,- faktureres overtagende aksjonær (kjøper) i etterkant av innmeldelsen.

X