Seniorkomitéen

Tore Strøm-Gundersen
Komitéleder og Økonomi

+47 922 65 896
tore@nyreg.no

Bjarne Olaf Mathisen
Turneringer / IT

+47 911 22 946
bjarne.mathiesen@outlook.com

Bjørn Folke Stenvik
Turneringer / IT

+47 907 05 424
bs@barry.no

Ellen Røssum

+47 415 58 832
elthorro@online.no

Per Anton Jenssen

+47 975 44 699
per.jenssen@online.no

Per Arne Helland

+47 911 24 100
per@vannteknikk.no

Petter Bjerkøe

+47 992 95 253
petter.bjerkoe@getmail.no

Bjørn Blix

+47 905 82 344
bb@blix-law.no


X